OFE pomnażają oszczędności w tempie 8,28% rocznie

0
482

W ciągu ostatniej dekady otwarte fundusze emerytalne pomnażały oszczędności emerytalne w tempie wynoszącym 8,28% rocznie, uzyskując wyniki lepsze od m.in. subkonta ZUS, inflacji, bankowych depozytów oraz wybranych form funduszy i indeksów rynkowych. OFE są również najtańszą formą zbiorowego lokowania kapitału na rynku akcji – wynika z raportu Analiz Online.

Z analizy wynika, że dziesięć lat po swojej reformie fundusze prezentują się jako atrakcyjna forma budowania kapitału emerytalnego na tle innych form oszczędzania. Od lutego 2014 r. OFE pomnażały kapitał w tempie wynoszącym 8,28% (IRR). Tym samym ustanowiły najlepszy wynik ze wszystkich innych badanych grup funduszy, wybranych indeksów rynkowych oraz pozostałych wskaźników wykorzystanych w badaniu. OFE są obecnie także najtańszą formą zbiorowego lokowania kapitału na rynku akcji.

– Przygotowana przez nas analiza wskazuje, że długoterminowe inwestowanie na rynku kapitałowym przynosi wymierne korzyści. OFE w zestawieniu z innymi formami oszczędzania poradziły sobie bardzo dobrze, co oznacza, że swoim członkom przyniosły korzystne stopy zwrotu – tłumaczy Michał Duniec, prezes zarządu Analiz Online.

Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) poszczególnych form oszczędzania

bez opłat manipulacyjnychz opłatami manipulacyjnymi
OFE8,28%7,92%
fundusze akcji polskich6,65%5,94%
fundusze akcji polskich MiŚ8,36%7,69%
fundusze akcji globalnych6,13%5,57%
inflacja6,02%6,02%
depozyty2,20%2,20%
WIG20TR5,42%5,42%
WIG203,16%3,16%
WIG7,04%7,04%
subkonto ZUS6,64%6,64%

Dane za okres 31.01.2014 – 31.12.2023

Badanie wykazało, że zysk wypracowany przez OFE z zainwestowanych 18 150 zł wyniósł 8013 zł. Przy innych formach oszczędzania wyniki kształtują się skromniej – dla funduszy akcji polskich korzyść to 5675 zł, dla funduszy akcji polskich MiŚ – 7724 zł, zaś funduszy akcji globalnych – 5271 zł. Wskaźniki giełdowe, jak również wartości odnośnie do inflacji, depozytów i subkonta ZUS okazały się niższe.

Perspektywa członka OFE

Raport zawiera także prognozę dalszego przyrostu kapitału w wybranych formach oszczędzania dla okresów 5, 10 i 15 lat przy założeniu dalszego inwestowania zgromadzonego kapitału, powtórzenia osiągniętego wyniku wewnętrznej stopy zwrotu oraz braku dalszych wpłat. Celem tych wyliczeń jest zilustrowanie m.in. tego, jak dużą rolę w pomnażaniu kapitału na jesień życia odgrywa efektywność kosztowa i inwestycyjna danej formy oszczędzania.

Symulacja korzyści z różnych form oszczędzania po upływie lat

 5 lat10 lat15 lat
OFE38 946 zł57 973 zł86 295 zł
fundusze akcji polskich32 870 zł45 349 zł62 565 zł
fundusze akcji polskich MiŚ38 653 zł57 744 zł86 264 zł
fundusze akcji globalnych31 534 zł42 458 zł57 167 zł
inflacja32 041 zł42 923 zł57 500 zł
depozyty22 352 zł24 923 zł27 789 zł
WIG20TR30 274 zł39 415 zł51 316 zł
WIG2024 466 zł28 582 zł33 391 zł
WIG35 269 zł49 568 zł69 663 zł
subkonto ZUS33 960 zł46 837 zł64 597 zł

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego na koniec lutego 2024 r. wartość aktywów OFE przekraczała 217 mld zł. Do funduszy emerytalnych należy ponad 14,5 mln członków, a średnia wartość rachunku to 14 997 zł.

– Obecne okno transferowe to dobra okazja do tego, by zainteresować się swoim zabezpieczeniem emerytalnym, sprawdzić, do jakiego OFE należymy, ile mamy tam środków, czy nasze dane osobowe są aktualne, kogo wskazaliśmy jako osobę uposażoną. Warto również rozważyć składkowanie do OFE, ponieważ w ten sposób możemy zdywersyfikować ryzyko, a przy okazji wesprzeć polską gospodarkę i skorzystać z możliwości, jakie daje rynek kapitałowy – wyjaśnia Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

Badaniu poddany został okres od lutego 2014 r., czyli od chwili przeniesienia części dłużnej portfela do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do końca grudnia 2023 r. Z uwagi na charakter gromadzenia oszczędności w OFE, tj. na zasadzie regularnych, comiesięcznych wpłat, przy prezentacji wyników skupiono się na analizie wewnętrznej stopy zwrotu (IRR). Metoda ta bierze pod uwagę wpływ wpłat i ewentualnych wypłat kapitału w analizowanym horyzoncie inwestycji.

(AM, źródło: IGTE)