Ograniczona dostępność gwarancji zwrotu zaliczki

0
724

Polityka ubezpieczycieli dotycząca gwarancji uległa zaostrzeniu. Zwłaszcza w przypadku gwarancji zwrotu zaliczki – zauważa „Puls Biznesu”.

Agata Tomas, koordynator zespołu ubezpieczeń finansowych Profika Broker przyznaje, że w ostatnim czasie można zaobserwować zaostrzenie dokonywanej przez ubezpieczycieli oceny ryzyka. Proces ten objął wszystkie gwarancje, ale jest szczególnie widoczny w przypadku gwarancji zwrotu zaliczki. Jej zdaniem zmniejszony apetyt ubezpieczycieli na takie ryzyko może mieć związek z nowymi obostrzeniami wprowadzanymi w efekcie pandemii oraz z wysoką kwotą roszczeń i wypłat, które miały miejsce w tym roku.

Ekspertka zauważa, że obecnie niewiele zakładów oferuje tego typu produkty, a te, które to robią, żądają dodatkowego zabezpieczenia w postaci np. kaucji gotówkowej. Wprowadzane są także specjalne wymogi w ocenie klienta ubiegającego się o gwarancję zwrotu zaliczki, np. w zakresie jego wskaźników finansowych czy uzależnianie kwoty produktu od wysokości kapitału podstawowego czy lojalności firmy, tj. czy jest ona stałym klientem.

Andrzej Puta, dyrektor biura gwarancji ubezpieczeniowych Euler Hermes, twierdzi, że jego zakład nie zmienił podejścia do gwarancji zwrotu zaliczki, ale widzi też, że tego typu ofert jest mniej na rynku. Jego zdaniem jednym z powodów jest zaostrzenie kryteriów oceny ryzyka firm w związku z pandemią. Ograniczonej podaży sprzyjają też niskie stopy procentowe zwiększające atrakcyjność kredytów oraz pokaźne zasoby gotówkowe firm w bankach.

Z kolei Agata Rembalska, ekspert w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych Marsh Polska przyznaje, że wśród klientów jej firmy zwiększyło się zapotrzebowanie na gwarancje zwrotu zaliczki. W ocenie ekspertki jest to efekt m.in. zmian w ustawie prawo zamówień publicznych, które wprowadzają obowiązek udzielania zaliczek przez inwestorów oraz wprowadzonego przez nich mechanizmu zmniejszania sumy gwarancyjnej w przypadku sukcesywnej spłaty zaliczki.

Więcej:
„Puls Biznesu” z 23 grudnia, Sylwia Wedziuk „Niełatwo o gwarancję zwrotu zaliczki”:
https://www.pb.pl/nielatwo-o-gwarancje-zwrotu-zaliczki-1103939

 (AM, źródło: „Puls Biznesu”)