Open Finance rozwiązało porozumienie w sprawie zbycia akcji Open Life

0
363

31 marca Open Finance rozwiązało porozumienie z Getin Noble Bankiem w sprawie zbycia akcji Open Life – podała spółka w komunikacie.

Porozumienie zawarte 29 kwietnia ubiegłego roku dotyczyło zbycia 9,53 mln imiennych akcji nieuprzywilejowanych ubezpieczyciela, stanowiących łącznie 9,98% kapitału zakładowego Open Life posiadanego przez Getin Bank. Równolegle zawarto porozumienie, ma mocy którego umowa z Incentis Capital z 26 kwietnia 2021 r. została rozwiązana w stosunku do Getin Noble Bank. Umowa dotyczyła doradztwa transakcyjnego w procesie pozyskania inwestora w związku z realizacją procesu sprzedaży akcji Open Life. W styczniu spółka poinformowała o odstąpieniu od transakcji sprzedaży akcji Open Brokers.

Zbycie udziałów w Open Life i Open Brokers było pokłosiem decyzji rady nadzorczej Open Finance z 15 marca. Wyraziła ona wówczas zgodę na sprzedaż odpowiednio 49% i 100% akcji obu podmiotów, zapewniających taki udział w kapitale zakładowym oraz odsetek głosów na walnych zgromadzeniach spółek. Pieniądze ze sprzedaży Open Life oraz Open Brokers miały umożliwić Open Finance m.in. spłatę zobowiązań finansowych oraz bieżące funkcjonowanie.

(AM, źródło: Open Finance, gu.com.pl)