Ostatnie dni Concordii

0
661

30 lipca nastąpi połączenie Concordia Polska TU i Generali TU. Z tym dniem Generali przejmie portfel ubezpieczeń Concordii, wstępując w jej wszystkie prawa oraz obowiązki i stanie się stroną umów ubezpieczenia zawartych przez przejmowaną spółkę.

Generali podkreśla, że wszelkie umowy ubezpieczenia zawarte przez klientów z Concordią Polska pozostaną w mocy, a ich warunki pozostają bez zmian. W szczególności nie zmienią się zasady postępowania związanego z wypłatą świadczeń. Za realizację tych umów odpowiadać będzie Generali. Numery kont, na które dotychczas dokonywali klienci wpłat, pozostaną aktualne.

(AM, źródło: Generali)