Oszczędzanie może być drogą do bycia bogatszym

0
979

Jeszcze kilkanaście lat temu internet był szczytem luksusu, dzisiaj jest w większości mieszkań i domów. Świat się zmienia, niegdysiejsze Commodore czy Atari stało się dzisiejszym X-Box lub Playstation. Przykładów zmieniającego się świata można podawać wiele, ale jedno w naszych genach się nie zmienia – to niechęć do nowego.

Zmiany, nawet małe, często powodują opór z naszej strony. Posłużmy się przykładem rozmowy z ekspertem finansowym, który proponuje nam, abyśmy oszczędzali na swoją emeryturę. Najczęściej odpowiadamy: „Po co? Przecież ja nie dożyję! Nie mam z czego. Sam odkładam”.

W pogoni za pieniądzem i wydawaniem na bieżące potrzeby przestaliśmy myśleć o naszej przyszłości. Głęboko wierzymy w to, że ciągle będziemy w zdrowiu i aktywni zawodowo. Czujemy, że będziemy przez kolejne lata w formie i niczym „Usain Bolt” zejdziemy ze sceny dopiero w momencie, gdy zdobędziemy już wszystko co do zdobycia. Oby tak było i tego nam wszystkim życzę.

Prawda jest jednak nierzadko inna, więc warto na wszelki wypadek się zabezpieczyć i pomyśleć o dodatkowych środkach, kiedy osiągniemy wiek emerytalny, czy pomyśleć o naszej rodzinie, kiedy nas zabraknie lub ktoś będzie miał wypadek losowy.

Narzędzia do gromadzenia pieniędzy

Warto wierzyć w siebie i przy okazji inwestować. Jednym z narzędzi do gromadzenia pieniędzy może być pracowniczy plan kapitałowy, który przy wsparciu pracodawcy oraz państwa pozwoli nam otrzymać środki po 60. roku życia.

Jak wobec każdej nowości, i w tym przypadku, pojawia się ostrożność wobec czegoś nieznanego. Szczególnie widać to u pracodawcy, który przyjął tę formę wsparcia pracownika jako koszt prowadzonej działalności, a nie cennego benefitu, oraz od strony pracownika, który uznał, że PPK to drugie OFE.

Jedynym rozwiązaniem, które pozwala na bycie bardziej otwartym na zmiany, jest czas i poznanie „nieznanego”. To właśnie dlatego w Skarbiec TFI stawiamy na komunikację i relację z pracodawcą oraz jego pracownikami. Staramy się stopniowo zwiększyć świadomość pracodawcy, mówiącą o tym, jak ważnym narzędziem może być PPK podczas procesu zatrudniania nowych pracowników. Pokazujemy, że PPK daje możliwość dodatkowego nagradzania tych, którzy są najcenniejsi w jego firmie.

Edukacja na temat oszczędzania jest dzisiaj bardzo ważna, bo oszczędza nas niewielu. A wystarczą niewielkie kwoty, aby zebrać sumę, która pozwoli nam zrealizować potrzeby w przyszłości.

Warto pomyśleć o korzyściach podatkowych płynących z IKE i IKZE, co może przełożyć się na dodatkowe środki w momencie, w którym już pracować nie będziesz mógł.

Inwestor z wyboru

Każdy się na początku boi nowego. Nikt na starcie nie ma wystarczającej wiedzy i nie wie, czego się spodziewać. Inwestorem się nie rodzisz, tylko się nim możesz stać z wyboru. Świat inwestycji jest otwarty zarówno dla doświadczonych, jak i tych na początku drogi. My możemy tylko pomóc zrozumieć świat finansów, dlatego klienci Skarbiec TFI mają kontakt z ekspertem, a nie z chatrobotem.

W naszej palecie produktów znajdziecie produkty przeznaczone dla pracodawców i pracowników, tj. Pracowniczy Program Emerytalny, Pracowniczy Plan Oszczędnościowy, Plan Systematycznego Oszczędzania oraz Indywidualne Konto Emerytalne.

Wszystkie wymienione w tym artykule produkty to produkty systematycznego oszczędzania. Oszczędzając systematycznie, niwelujemy ryzyko w długim okresie czasu. Ponieważ inwestor kupuje np. co miesiąc jednostki w różnych cenach, co uśrednia cenę w długim terminie. W takiej sytuacji krach, bessa, recesja to okazja do oszczędzania w długim terminie.

Żyjemy dłużej, a stopa zastąpienia silnie spada. Osoby przechodzące na emeryturę po 2060 r. mogą spodziewać się około 25% swojego ostatniego wynagrodzenia (Źródło: Komisja Europejska). Twoje środki są dziedziczone. Osoba uposażona otrzyma całość środków, które zgromadziłeś na swoim rachunku.

Dywersyfikacja portfela

Oszczędzasz na własną rękę i bardzo dobrze, rób tak dalej. Warto jednak rozważyć możliwość gromadzenia środków na różne sposoby. Ważna jest dywersyfikacja portfela, na przykład poprzez produkty systematycznego oszczędzania, w których sam zdecydujesz, jakie kwoty wpłacić miesięcznie.

Oszczędzanie nie musi być drogie. Wielu wydaje się, że pieniądze na oszczędzanie ma jedynie „bogaty”, a wpłata musi być powyżej 1 tys. zł. Nie jest to prawda, wystarczy zacząć od małych kwot, aby sukcesywnie zwiększać zaangażowanie w swoje oszczędności.

Komunikacja, relacja, działanie na rzecz swoich klientów to cele, które towarzyszą Skarbiec TFI od 23 lat. Nasze rozwiązania cieszą się dużą popularnością i osiągają bardzo dobre wyniki.

Zapraszam do kontaktu: emerytura@skarbiec.com.pl

Przemysław Jaworski
Skarbiec TFI


Nota prawna

Powyższe informacje zostały umieszczone w celu reklamy i promocji produktów PPK, IKE i IKZE, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych, świadczonej przez Skarbiec TFI S.A. Niniejszy materiał nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. Skarbiec TFI S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Skarbiec TFI S.A. z siedzibą: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS 0000060640, NIP 521-26-05-383, kapitał zakładowy 6 050 505 złotych, wpłacony w całości.