Pandemia nadszarpnęła reputację ubezpieczycieli

0
362

Z ostatniego badania opinii przeprowadzonego przez Global Data wynika, że ogólnie rzecz biorąc, reputacja branży ubezpieczeniowej ucierpiała wskutek reakcji ubezpieczycieli na pandemię.

Niemal jedna trzecia (29%) respondentów ma poczucie, że ich opinia o globalnych ubezpieczycielach uległa znacznemu pogorszeniu. W odczuciu 41% reputacja ubezpieczycieli uległa pogorszeniu, natomiast dla 31% poprawiła się.

Podczas gdy różnica jest istotna, ale nie wielka, jeśli idzie o pozytywne i negatywne odczucia, „znaczne pogorszenie” jest opinią najmniej neutralną. Pandemia jest niewątpliwie skrajnie trudną sytuacją dla ubezpieczycieli. Roszczenia w niektórych liniach gwałtownie wzrosły, wiele linii stało się trudnych do ubezpieczenia. Głównym czynnikiem stojącym za szkodą refutacyjną poniesioną przez branżę są prawdopodobnie spory prawne o roszczenia z tytułu przerw w działalności w 2020 r. W Wielkiej Brytanii najbardziej liczący się ubezpieczyciele zostali pozwani przez urząd nadzoru finansowego FCA, gdy odmawiali wypłat, tłumacząc, że większość polis nie obejmuje pandemii. Ostatecznie przegrali, a dyskusje i opóźnienia w wypłacie zaszkodziły ich wizerunkowi.

Swój udział w szkodzeniu reputacji miały również problemy klientów z ochroną w pewnych liniach, takich jak ubezpieczenia podróżne czy ubezpieczenie dochodu. Zaufanie klientów zawsze było dla ubezpieczycieli kluczową i wrażliwą kwestią. W obecnej sytuacji nie mogą sobie pozwolić na dalsze straty reputacyjne. Polisy muszą być jasne dla klientów, a ich warunki sformułowane w sposóbnie pozostawiający miejsca na wątpliwości.

(AC, źródło: Global Data)