Partycypacja w PPK wynosi prawie 44%

0
621

Z czerwcowego numeru Biuletynu miesięcznego Pracowniczych Planów Kapitałowych, uaktualniającego dane o PPK wynika, że w systemie uczestniczy obecnie 3,31 mln osób z 312 tys. podmiotów. Oznacza to, że od 7 do 31 maja PPK wzbogaciły się o 10 tysięcy nowych uczestników. 

Aktualna partycypacja w programie wynosi 43,8%, przy czym największa jest w firmach zatrudniających ponad 250 osób (67,91%). Nadal prym wiedzie sektor prywatny, z partycypacją zbliżającą się do 50%.

Średni wiek osób oszczędzających to 39 lat, przy mocnej przewadze uczestników między 30. a 54. rokiem życia. W zdecydowanej większości jest to osoba narodowości polskiej (94,33%), częściej mężczyzna niż kobieta. Największa partycypacja występuje w województwie mazowieckim, gdzie przekroczyła 60,1%. Kolejne województwa to dolnośląskie (47,3%), wielkopolskie (45,7%) oraz małopolskie (43,7%).

Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty wzrosła o 810 mln zł i wynosi aktualnie 15,68 mld zł. Funduszami zarządza 17 instytucji finansowych, a średni koszt prowadzenia PPK kształtuje się na niezmiennie niskim poziomie: 0,333%. Zysk uczestnika PPK zarabiającego 5300 zł, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r., w zależności od grupy FZD wyniósł od 112% do 128%.

W wyniku tzw. ponownego autozapisu (dane z 7 maja 2023 r.) o 27,9% wzrosła liczba „aktywnych” uczestników PPK w porównaniu z końcem lutego br. Przełożyło się to także na wzrost liczby rachunków PPK (z 2,94 mln do 3,76 mln) oraz partycypacji (z 35,33% do 43,7%).

(AM, źródło: PFR Portal PPK)