PBUK pomaga poszkodowanym pozostawionym bez wsparcia

0
439

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych pomogło w 2019 r. poszkodowanym w ponad tysiącu spraw, które z różnych względów nie zostały rozliczone przez krajowe lub zagraniczne zakłady ubezpieczeń. Z powyższego tytułu Biuro wypłaciło 805,3 tys. zł odszkodowań. Tego typu wsparcia udzielane przez PBUK stanowi konsekwencję jego roli jako organu odszkodowawczego, ustanowionego w IV dyrektywie komunikacyjnej UE.

W 2019 r. do PBUK i reprezentantów do spraw roszczeń zgłoszono ponad 16 tys. zdarzeń zaistniałych poza granicami naszego kraju. Zgłoszenia trafiały zarówno ze strony zmotoryzowanych, jak i poszkodowanych, np. pieszych.

– Zanim uchwalono dyrektywę komunikacyjną, osoby poszkodowane w wypadkach za granicą musiały na własną rękę dochodzić odszkodowań w kraju miejsca zdarzenia. Ze względu na stopień skomplikowania spraw oraz bariery językowe nie pozostawało im nic innego, jak wynająć w obcym państwie adwokata, który za sowite honorarium prowadził postępowanie wobec ubezpieczyciela sprawcy wypadku, nie dając przy tym żadnej gwarancji uzyskania odszkodowania – wyjaśnia Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Biura.

Dyrektywa komunikacyjna ujednoliciła system obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na terenie całego Europejskiego Obszary Gospodarczego oraz wprowadziła możliwość uzyskania odszkodowania w przypadku zdarzeń zaistniałych w odwiedzanym państwie, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów, a także załatwienia wszelkich formalności we własnym kraju i własnym języku.

Sieć reprezentantów do spraw roszczeń działających w imieniu zagranicznych zakładów ubezpieczeń umożliwia uzyskanie odszkodowania. Bywa jednak, że z różnych względów gwarancje wynikające z dyrektywy nie są skuteczne. W takim przypadku poszkodowani mogą zgłosić się do organu odszkodowawczego, którego funkcję w Polsce pełni PBUK.

Liczba szkód zgłoszonych reprezentantom ds. roszczeń w Polsce

W 2019 r. PBUK zarejestrowało 1033 sprawy, z czego 1023 zakwalifikowało do opracowania  w ramach czynności organu odszkodowawczego. Ich liczba w ciągu 5 lat wzrosła o ponad połowę.

– Bez wątpienia na liczbę zgłoszeń mają wpływ takie czynnik, jak: rosnąca flota pojazdów zarejestrowanych w Polsce, znaczna migracja oraz zwiększająca się świadomość poszkodowanych co do możliwości uzyskania informacji o danych ubezpieczenia sprawcy szkody poprzez Centrum Informacyjne PBUK – mówi Mariusz Wichtowski.

Kwoty wypłacone za szkody zlikwidowane przez organ odszkodowawczy (w tys. zł)

– Utrzymująca się na wysokim poziomie liczba zgłoszeń szkód przyjętych przez reprezentantów do spraw roszczeń znajduje swoje odzwierciedlenie we wzroście zgłoszeń do organu odszkodowawczego i wysokości wypłat odszkodowań – dodaje Mariusz Wichtowski.

(AM, źródło: PBUK)