PBUK: Upadłość ubezpieczyciela w Gibraltarze

0
388

Sąd Najwyższy Gibraltaru ustanowił zarząd komisaryczny w działającej na Wyspach Brytyjskich, a zarejestrowanej w Gibraltarze firmie ubezpieczeniowej Green Realizations 123 Limited (dawniej MCE Insurance Company Limited). Oznacza to, że wstrzymano jej uprawnienia do zawierania nowych umów oraz odnowień.

– Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych udziela pełnych gwarancji związanych z wypłatą świadczeń odszkodowawczych, będących następstwem wypadków zaistniałych na terenie Polski, a spowodowanych ruchem pojazdów kierowanych przez ubezpieczonych w Green Realizations 123 Limited. Jednocześnie w przypadku zdarzeń zaistniałych w innych krajach EOG, w których zaangażowane były polisy tej firmy wystawione w Republice Irlandii, udziela ochrony jako organ odszkodowawczy – mówi Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.

Spółka powstała w Gibraltarze w grudniu 2012 r. Prowadziła działalność w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych: AC, OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz assistance. SNG ustanowił w niej 19 listopada 2021 r. zarząd komisaryczny. Ze skutkiem od 5 listopada 2021 r. wstrzymano zawieranie nowych umów oraz odnowień. Dotychczasowe – zawarte wcześniej – umowy ubezpieczenia wygasły z dniem 14 stycznia 2022 r.

Poszkodowani oraz ubezpieczeni w niej są chronieni przez ustawowe systemy odszkodowawcze:

  • w Wielkiej Brytanii przez Financial Services Compensation Scheme (FSCS),
  • w Republice Irlandii przez Insurance Compensation Fund. 

Według ustaleń zarządu komisarycznego, w dniu jego ustanowienia nie istniały czynne polisy ubezpieczeniowe zawarte w Republice Irlandii. Nie oznacza to jednak, że w przyszłości nie będą zgłaszane roszczenia odszkodowawcze.

W przypadku zdarzeń zaistniałych w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w których zaangażowane były polisy wystawione w tych krajach, stosowne roszczenia można zgłosić bezpośrednio do Financial Services Compensation Scheme (FSCS).

(AM, źródło: PBUK)