Ernest Bejda nowym członkiem zarządu PZU SA

0
541

Rada nadzorcza (RN) PZU SA podjęła uchwałę o powołaniu Ernesta Bejdy w skład zarządu spółki. Powołanie nastąpiło na okres wspólnej kadencji obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020–2022, ze skutkiem od 4 maja 2020 r. Jednocześnie RN uchyliła uchwałę o powołaniu Małgorzaty Kot do władz ubezpieczyciela.

Ernest Bejda jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1997–1999 odbył aplikację prokuratorską w Warszawie, którą zakończył zdaniem egzaminu prokuratorskiego, a w latach 2000–2004 – aplikację adwokacką. Po zdaniu egzaminu adwokackiego prowadził jako adwokat własną praktykę. W latach 2000–2002 pracował w Generalnym Inspektoracie Celnym w Warszawie.

W latach 2006–2009 był zastępcą szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a w latach 2016–2020 – szefem CBA.

Równolegle rada nadzorcza PZU SA uchyliła uchwałę z 13 marca 2020 roku o powołaniu w skład zarządu PZU SA, ze skutkiem od 1 czerwca, Małgorzaty Kot. Powodem było wycofanie przez nią zgody na zasiadanie w zarządzie. Warto przypomnieć, że 12 marca RN PZU Życie powołała Małgorzatę Kot do organu zarządczego spółki (również ze skutkiem od 1 czerwca 2020 r.).

Paweł Surówka odchodzi z RN Pekao SA

Tego samego dnia (15 kwietnia) rezygnację z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Pekao SA i członkostwa w niej złożył Paweł Surówka, który do 12 marca zajmował stanowisko prezesa PZU SA. Rezygnacja została złożona z mocą obowiązującą od 20 kwietnia. Jako jej przyczynę Paweł Surówka wskazał swoją wcześniejszą rezygnację z funkcji szefa ubezpieczyciela, który jest strategicznym akcjonariuszem banku.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here