Perspektywy rynku, agenci i ubezpieczenia zdrowotne na InsurTech Digital Congress

0
481

7 lutego odbyło się posiedzenie Rady Programowej InsurTech Digital Congress, podczas którego przedstawiono propozycje dotyczące ram programowych spotkania. Patronem medialnym kongresu, który odbędzie się w dniach 25–26 maja w Warsaw Marriott Hotel jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Uczestnicy spotkania zaproponowali podział części merytorycznej InsurTech Digital Congress na trzy bloki tematyczne. W ramach pierwszego z nich, poświęconego perspektywom rozwoju sektora ubezpieczeń, poruszone zostałyby takie kwestie, jak m.in. przedefiniowanie myślenia o przyszłości ubezpieczeń, klientocentryzm vs polisocentryzm, wspieranie ubezpieczycieli, aby mogli być insurtechami, API jako element dostarczania ubezpieczeń w nowe miejsca.

Podczas drugiego bloku goście spotkania mieliby znaleźć odpowiedź na pytanie, jak stworzyć nowoczesny biznes ubezpieczeniowy w obszarze telemedycyny i opieki zdrowotnej. Prelegenci opowiedzą o prewencji zdrowotnej w ujęciu nowych technologii i ich zastosowaniu dla ubezpieczeń, finansowaniu potencjału nowych rozwiązań telemedycznych przez sektor ubezpieczeń oraz wykorzystaniu danych z mobilnych urządzeń monitorujących przez ubezpieczycieli.

Tematem trzeciego bloku byłyby rozwiązania agencyjne. Tematyka wystąpień będzie dotyczyła takich zagadnień, jak synergia na linii ubezpieczyciel–agent, co ubezpieczyciel lub firmy technologiczne mogą zrobić dla agentów i czym różnią się strategie firm ubezpieczeniowych. Uczestnicy spróbują też odpowiedzieć na pytanie, czy agenci są insurtechowi.

Strona wydarzenia:

(am)