PFR przekaże blisko pół miliarda złotych dopłaty rocznej do PPK

0
677

Polski Fundusz Rozwoju przekaże instytucjom finansowym zarządzającym Pracowniczymi Planami Kapitałowymi ponad 497 mln zł z tytułu dopłaty rocznej za 2023 rok. Do 15 kwietnia zostaną one zewidencjonowane na rachunkach ponad 2 mln uczestników PPK.

Uwzględniając kwotę za 2023 r., w ramach dopłat rocznych na rachunkach uczestników PPK znajdzie się ponad 1,56 mld zł, a uwzględniając wpłaty powitalne, dopłaty od państwa wyniosą prawie 2,42 mld zł.

Dopłata roczna w wysokości 240 zł przysługuje tym uczestnikom PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku (finansowane przez pracownika i pracodawcę) wyniosły co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia w roku, za który dopłata jest należna.

Aby uczestnik PPK mógł otrzymać dopłatę roczną za 2023 rok, wpłaty na jego PPK musiały wynieść co najmniej 732,90 zł (6x3490x3,5%). Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2% (z takiego obniżenia może skorzystać uczestnik PPK osiągający miesięcznie wynagrodzenie nieprzekraczające 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę), muszą zgromadzić co najmniej 25% tej kwoty, czyli 183,23 zł. 

(AM, źródło: PFR Portal PPK)