PFR: Przewodnik antykryzysowy dla przedsiębiorców

0
931

Wraz z wejściem w życie Tarczy Antykryzysowej Polski Fundusz Rozwoju (PFR) przygotował „Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców”. Materiał napisany przez ekspertów Grupy PFR zawiera informacje, jak w praktyce skorzystać z rozwiązań zawartych w Tarczy, jaką pomoc oferuje dla przedsiębiorstw i samorządów PFR oraz jak prowadzić firmę w dobie pandemii i dostosować się do nowej rynkowej rzeczywistości. 

Tarcza Antykryzysowa to pakiet ustaw obejmujący nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tzw. specustawy), ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców oraz nowelizację ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR).

Pakiet ustaw tworzących Tarczę zawiera takie rozwiązania, jak m.in. zwolnienie ze składek na ZUS przez 3 miesiące dla samozatrudnionych i firm zatrudniających do 9 pracowników, dofinansowanie wynagrodzeń w firmach ze spadkiem obrotów – tzw. postojowe i niższy wymiar czasu pracy – dzięki czemu przedsiębiorca może aż o 80% obniżyć koszty zatrudnienia, możliwość odroczenia płatności do ZUS i fiskusa bez żadnych kosztów, wypłata 2080 zł dla osób na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnionych czy dofinansowanie z urzędu pracy zatrudnienia pracownika (do 2500 zł miesięcznie) oraz bezzwrotna pożyczka na biznes. – Dodatkowo, w ramach wsparcia przedsiębiorców przesunięty został termin wdrożenia II etapu PPK – uzupełnia Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK. Według rządu, całkowita wartość pakietu to co najmniej 10% PKB.

Filary tarczy to:

  • Bezpieczeństwo Pracowników – o wartości 30 mld zł;
  • Finansowanie Przedsiębiorstw – 74,2 mld zł;
  • Ochrona Zdrowia – 7,5 mld zł;
  • Wzmocnienie Systemu Finansowego – 70,3 mld zł;
  • Program Inwestycji Publicznych – 30 mld zł.

PFR zaznacza, że dzięki powyższym rozwiązaniom do przedsiębiorców może trafić w najbliższym czasie dodatkowo ok. 30 mld zł (zarówno w formie wsparcia, jak i zwolnienia z danin publicznych). Fundusz radzi, aby zapoznać się z nimi przed podjęciem decyzji o ewentualnym zwolnieniu pracownika, która w dłuższym okresie czasu może okazać się niekorzystna, skutkując brakiem wykwalifikowanych rąk do pracy. Przykładowo dzięki objęciu go przestojem ekonomicznym czy obniżeniu mu wymiaru czasu pracy można przez kilka najbliższych miesięcy obniżyć koszty zatrudnienia nawet o 60–80%.

Istotną rolę we wspieraniu finansowania przedsiębiorstw i samorządów mają także instytucje rozwojowe skupione w Grupie PFR. I tak BGK wystawia dla firm gwarancje zabezpieczające do 80% wartości kredytu, który dzięki temu powinien być łatwo dostępny dla przedsiębiorstw. KUKE ubezpiecza obrót handlowy i pomaga w finansowaniu eksportu. ARP udostępnia pożyczki dla małych i średnich firm oraz preferencyjny leasing dla branży transportowej. PARP zapewnia dofinansowanie w postaci dotacji, a PAIH obsługę inwestycji zagranicznych. PFR z kolei umożliwia otrzymanie finansowania w postaci obejmowania udziałów lub akcji, obligacji lub pożyczek. Wszystkie te rozwiązania wraz z przykładami i sposobami korzystania zostały w praktyczny sposób opisane w Przewodniku Antykryzysowym dla Przedsiębiorców. 

Dzięki ekspertyzie PFR w obszarze start-upów i innowacji, przewodnik zawiera także praktyczne porady dotyczące pracy zdalnej, transformacji cyfrowej czy korzystania z narzędzi, które mogą pomóc w zapewnieniu funkcjonowania firmy i pozwolić na szybszy powrót do pełnej aktywności po zahamowaniu pandemii.

– W trudnych warunkach jednego z największych w historii kryzysów gospodarczych oraz ścisłych restrykcji sanitarnych najważniejsze jest szybkie dostosowanie się do zmieniającego się otoczenia zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i samorządy oraz pracowników. Ważne jest zarządzanie antykryzysowe oraz wsparcie ze strony państwa i jego instytucji, aby solidarnie przejść przez ten kryzys. Jako Polski Fundusz Rozwoju zrobimy wszystko, co możliwe, aby zapewnić wsparcie dla polskiej gospodarki, kontynuację działalności firm oraz ochronę miejsc pracy. Mam nadzieję, że poza wsparciem  nasz przewodnik okaże się pomocny – powiedział Paweł Borys, prezes zarządu PFR.

Przewodnik będzie na bieżąco aktualizowany w miarę pojawiania się nowych rozwiązań i praktyk, a na specjalnej stronie przedsiębiorcy znajdą również artykuły, analizy oraz dodatkowe materiały dotyczące zagadnień zawartych w podręczniku oraz często zadawane pytania i odpowiedzi przygotowane przez ekspertów PFR. Na pytania odpowiadają także konsultanci w ramach centrum doradztwa dla przedsiębiorstw poprzez stronę internetową lub telefonicznie.

Przewodnik jest dostępny w formie elektronicznej na stronie:

www.pfr.pl/tarcza.

W nawiązaniu do przygotowanego „Przewodnika”, PFR Portal PPK opracował „Pakiet rozwiązań antykryzysowych”. Materiał ten prezentuje – w formie zestawienia – najważniejsze rozwiązania Tarczy Antykryzysowej, które mają umożliwić przedsiębiorcom obniżenie kosztów pracy oraz kontynuowanie  działalności pomimo trudności związanych z COVID-19. W przypadku pojawiania się nowych regulacji, materiał ten będzie na bieżąco aktualizowany.

„Pakiet rozwiązań antykryzysowych” jest dostępny do pobrania pod adresem:

https://www.mojeppk.pl/

PFR, koronawirus

(AM, źródło: PFR, Informacja dnia ISBNewsLetter, mojeppk.pl)