Pierwsze świadczenia dla pacjentów z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych

0
624

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wydał pierwsze decyzje w ramach Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Dwie z nich dotyczą pacjentów, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, trzy kolejne są związane ze śmiercią pacjenta.

– Wydane przez minister zdrowia rozporządzenie uruchamia działanie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Nowy tryb pozasądowy pozwala przyznawać pacjentom i ich rodzinom wsparcie finansowe w przypadku zaistnienia w trakcie leczenia szkody, której można było uniknąć. Nie są już skazani na długotrwały, kosztowny spór prawny i proces sądowy – powiedział Bartłomiej Chmielowiec.

Pierwsza decyzja dotyczy dziecka cierpiącego na rzadką chorobę wrodzoną – achondroplazję. W ramach Funduszu Kompensacyjnego poszkodowanej zostało przyznane wsparcie finansowe w wysokości 96 tys. zł. Otrzyma ona także dokument uprawniający do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Kolejna sprawa związana jest z zabiegiem przeszczepienia komórek krwiotwórczych u pacjenta chorego na ostrą białaczkę, który w przeszłości był skutecznie leczony z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu B. Rzecznik z tytułu zdarzenia medycznego przyznał pacjentowi świadczenie w wysokości ponad 80 tys. zł. Może on także liczyć na zaświadczenie pozwalające na uprzywilejowany dostęp do dalszego leczenia.

Trzy kolejne decyzje dotyczą śmierci 44-letniego pacjenta, który po wypadku samochodowym trafił w ciężkim stanie do szpitala. Przeprowadzone przez Rzecznika postępowanie pozwoliło na ustalenie, że zgonu pacjenta najprawdopodobniej można było uniknąć. Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem dwoje małoletnich dzieci zmarłego otrzymało kwoty po 90 tys. zł, a jego żona – 80 tys. zł.

Uzyskanie odszkodowania nie wymaga udowodnienia winy

Pracownicy Biura Rzecznika pracują nad kolejnymi sprawami, co już wkrótce przełoży się na kolejne decyzje i wypłaty. W trybie realizowanym przez RzPP uzyskanie odszkodowania nie wymaga udowodnienia winy szpitala. Pozwala to na rekompensowanie szkód w znacznie szerszym zakresie, niż ma to miejsce w przypadku roszczeń dochodzonych z ubezpieczenia OC lub od placówki leczniczej.

Pacjenci mogą uzyskać świadczenie w wysokości do 200 tys. zł.

(AM, źródło: Rzecznik Praw Pacjenta)