UFG uruchomił Bazę Danych Ubezpieczeniowych

0
1462

Wystartowała długo oczekiwana przez rynek Baza Danych Ubezpieczeniowych (BDU). Nowe narzędzie umożliwi skuteczniejszą walkę ze zjawiskiem przestępczości ubezpieczeniowej oraz pozwoli ubezpieczycielom na lepszą taryfikację składek. Pierwszymi zakładami, które przystąpiły do BDU są Wiener, Warta i Compensa.

– Dla zakładów ubezpieczeń jesteśmy naturalnym partnerem we wdrożeniach, którym przyświeca wspólny cel – szeroko pojęty rozwój rynku ubezpieczeniowego. Nasze doświadczenia i wiedza w obszarze IT, procesów, budowy baz danych i rozumienie działalności ubezpieczeniowej są dla rynku gwarantem sprawnej obsługi  BDU. Cieszę się, że kolejni ubezpieczyciele finalizują proces podpisywania oświadczeń o przystąpieniu. Liczę na to, że grono użytkowników bazy będzie rosło – powiedziała Małgorzata Ślepowrońska, prezes UFG.

Baza jest narzędziem dla całego krajowego rynku ubezpieczeń, a docelowo zawierać będzie informacje o wszystkich typach produktów ochronnych – zarówno majątkowych, jak życiowych. BDU pozwoli również na poszerzoną w stosunku do aktualnych możliwości analizę zawieranych umów, zgłaszanych szkód i roszczeń oraz wypłat odszkodowań i świadczeń. Umożliwi w ten sposób zakładom lepsze zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, a w konsekwencji – lepszą taryfikację składek.

Wiener był najszybszy

Pierwszym ubezpieczycielem, który przystąpił do bazy jest Wiener TU.

– Wymiana informacji dzięki Bazie Danych Ubezpieczeniowych pozwoli nam na jeszcze bardziej skuteczne dopasowywanie produktów i oferty do potrzeb klienta indywidualnego – powiedziała Anna Włodarczyk-Moczkowska, prezes zarządu towarzystwa. – Nowa funkcjonalność to także kolejne narzędzie do przeciwdziałania nadużyciom i wyłudzeniom. Mam nadzieję, że cały rynek ubezpieczeń dostrzeże potencjał projektu i weźmie w nim udział. Im większa skala wymienianych danych, tym większa skuteczność naszych działań – dodała.

Kolejnymi zakładami ubezpieczeń, które przystąpiły do bazy, były kolejno Warta oraz Compensa.

Korzyści z akcesu do Bazy

Ubezpieczyciele dzięki BDU otrzymają dostęp do informacji o wielokrotnym ubezpieczeniu danego przedmiotu lub podmiotu ubezpieczenia oraz występujących anomaliach w procesach ubezpieczeniowych. Będą również mogli wykonywać samodzielne analizy, np. na sieciach powiązań między podejrzanymi zdarzeniami i ich uczestnikami. Dzięki Bazie ubezpieczyciele sprawdzą m.in. liczbę zgłoszeń o wypłatę odszkodowania za ten sam incydent. Możliwa będzie również wymiana takich danych między zainteresowanymi.

Dostęp do bazy będzie odbywał się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. UFG będzie monitorował usługi udostępniania danych tak, aby zapewnić bezpieczeństwo i pewność działania tych samych reguł w stosunku do wszystkich uczestników BDU. Zakres udostępnianych danych będzie oparty na zasadzie wzajemności, tj. uzależniony od tego, jakimi danymi zakład ubezpieczeń zasila Bazę i jakie dane jest skłonny udostępniać innym uczestnikom systemu.

Ile dajesz, tyle dostajesz

Przystąpienie do BDU i przekazywanie danych na temat polis majątkowych i na życie jest dla zakładów ubezpieczeń dobrowolne, a jego mechanizm opiera się na podpisaniu umowy pomiędzy Funduszem a zakładem. Warunkiem przystąpienia do Bazy jest przekazywanie danych o przedmiotach ubezpieczenia, klientach, rodzajach polis, wypłaconych świadczeniach, jak również o zdarzeniach, na podstawie których dany ubezpieczyciel wypłacił świadczenia. Przekazywanie danych przez ubezpieczyciela odbywać się będzie w określonej postaci oraz w zdefiniowanym terminie.

Korzyści z BDU czerpać będą także organa państwowe. Baza umożliwi bowiem kompleksowe i zestandaryzowane dokumentowanie spraw przez ubezpieczycieli, co z kolei może owocować skróceniem postępowań dowodowych.

Szeroki zakres pilotażu

Udostępnienie Bazy Danych Ubezpieczeniowych poprzedzone było pilotażem. Na jego potrzeby siedmiu ubezpieczycieli przekazało dane na temat ponad 11,5 miliona polis i ponad 1,3 mln szkód różnego rodzaju. Skala danych po pełnym zasileniu Bazy będzie wielokrotnie większa. Obecnie trwa podpisywanie umów i oświadczeń o przystąpieniu do bazy kolejnych ubezpieczycieli.

Artur Makowiecki
news@gu.home.pl