PIU i ZBP: Współpraca na rzecz cyberbezpieczeństwa

0
502

Związek Banków Polskich (ZBP) i Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) podpisały porozumienie o współdziałaniu w obszarze cyberbezpieczeństwa. Jego celem jest podejmowanie wspólnych inicjatyw dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa banków, ubezpieczycieli oraz ich klientów.

– Współpraca realizowana będzie w szczególności poprzez wspólne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i promocyjnym, podejmowanie dwustronnych działań w zakresie przeciwdziałania przestępczości na szkodę banków, ubezpieczycieli oraz ich klientów, a także inicjowanie nowoczesnych rozwiązań na rzecz zapewniania oraz zwiększania bezpieczeństwa działalności banków oraz zakładów ubezpieczeń – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP.

Dzięki zacieśnieniu współpracy banki i ubezpieczyciele będą wymieniać się informacjami na temat metod stosowanych przez przestępców i wspierać organy ścigania w zakresie identyfikacji przestępstw oraz ujęcia ich sprawców. 

– Mamy znakomite doświadczenia ze wspólnych przedsięwzięć z policją i prokuraturą na temat przeciwdziałania przestępczości. Nie mam wątpliwości, że współpraca z bankami w tym obszarze również będzie owocna i podniesie bezpieczeństwo w sektorze ubezpieczeniowym –powiedział Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Obie strony porozumienia zobowiązały się także do organizowania działań edukacyjnych i informacyjnych. 

– Wspólne działania są konieczne, zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni odznaczają się bardzo dużą dynamiką. Stosowane metody są podobne w obu sektorach, dlatego kluczowa jest wzajemna edukacja na poziomie ekspertów dbających o cyberbezpieczeństwo, jak i klientów w zakresie świadomego i bezpiecznego korzystania z produktów i usług świadczonych w kanałach zdalnych przez banki i zakłady ubezpieczeń – dodał Andrzej Maciążek.

(AM, źródło: ZBP)