PIU: Jak edukować finansowo dzieci i młodzież?

0
381

Marta Wereska, ekspertka Polskiej Izby Ubezpieczeń, we wpisie na blogu PIU wskazuje, jak powinna wyglądać edukacja finansowa dzieci i młodzieży i dlaczego jest to tak istotne.

Komisja Europejska opublikowała wspólne ramy kompetencji finansowych Unii Europejskiej i OECD dla dzieci i młodzieży. Mają one wspierać rozwój polityk, programów i materiałów dydaktycznych w zakresie umiejętności finansowych. Wszystko po to, aby przygotować przyszłych dorosłych do podejmowania świadomych decyzji związanych z finansami osobistymi. Ramy kompetencji wspierać więc będą kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań.

Badanie Eurobarometru z 2023 r. dotyczące umiejętności finansowych potwierdziło, że ogólny poziom wiedzy finansowej w UE jest alarmująco niski. Młodzi mają mniejszą wiedzę finansową niż osoby starsze. Są także mniej rozważni w finansowych działaniach.

Najważniejsze kompetencje

Ramy kompetencji finansowych dla dzieci i młodzieży identyfikują najważniejsze kompetencje w obszarze finansów osobistych. Przyjęcie i korzystanie z nich będzie dobrowolne, podobnie jak w przypadku ram kompetencji finansowych dla dorosłych. Młodzi mają więc zarządzać pieniędzmi w perspektywie krótko- i długoterminowej. Mają wiedzieć, dlaczego tak ważne jest oszczędzanie oraz jak zarządzać domowym budżetem. Powinni też wiedzieć, gdzie szukać pomocy związanej z zarządzeniem finansami, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Efektem edukacji opartej o ramy kompetencji ma być też zaznajomienie młodzieży z głównymi produktami i usługami finansowymi.

Cyfrowo biegli, finansowo zagubieni

W dokumencie wiele miejsca poświęcono stosowaniu technologii cyfrowych. Tu młodzi wyprzedzają starsze pokolenia. W świecie finansów ich kompetencje technologiczne nie idą jednak w parze ze znajomością podstawowych pojęć, produktów czy zasad bezpiecznego korzystania z usług finansowych. Ten obszar jest więc równie ważny co praca nad pozostałymi kompetencjami – cyfrowe umiejętności trzeba wzmacniać, jednocześnie ucząc zasad bezpieczeństwa i rozważnego decydowania w sieci.

Solidne zaplecze

Unijne ramy kompetencji wyposażają młodych nie tylko w wiedzę, dają im też pewność, że będą w stanie podjąć inicjatywę, zyskają zdolność do przekształcania pomysłów w czyny. A więc będą mogli współtworzyć konkretne projekty biznesowe, również takie o znaczącym wpływie społecznym lub środowiskowym.

Cały wpis znajduje się na blogu PIU.

(AM, źródło: PIU)