PIU o wpływie koronawirusa na regulacje, nad którymi pracuje UE

0
451

Na blogu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) opublikowano wpis Iwony Szczęsnej, w którym szefowa przedstawicielstwa Izby w Brukseli przedstawiła przewidywane zmiany dotyczące kluczowych regulacji dla branży ubezpieczeniowej, nad którymi pracuje Unia Europejska (UE).

„Prace nad rewizją Solvency II z pewnością się opóźnią. Realnie zmiany wdrożymy w 2025 lub nawet 2026 roku. Zakłady ubezpieczeń przekażą do nadzorów ilościową ocenę wpływu do 1 czerwca. A nie jak początkowo planowano do 31 marca. To z kolei przesunie poradę EIOPA kierowaną do Komisji Europejskiej na październik br. Nadzorcy najchętniej przesunęliby ten termin na połowę 2021 r. To umożliwiłoby im uwzględnienie danych z COVID w kalibracji wymogu kapitałowego. Unijny regulator stanie teraz przed wyborem, czy ubezpieczyciele powinni pomagać w finansowaniu ekonomicznych skutków pandemii i stymulowaniu wzrostu gospodarczego. Czy też pokrywać koszty dodatkowych mechanizmów bezpieczeństwa klientów, takich jak np. fundusze gwarancyjne czy tzw. resolution (tj. restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja)” – wskazuje ekspertka. Dodaje też, że w przypadku działań dotyczących zrównoważonego finansowania, nie ma mowy o zmianie jakichkolwiek wymogów, natomiast z pewnością przesuwają się oczekiwane konsultacje publiczne. Iwona Szczęsna zapowiada, że ze względu na to, iż zakłady ubezpieczeń będą miały mniej czasu na przygotowanie się do ujawniania nowych informacji, PIU wraz z Insurance Europe i innymi stowarzyszeniami reprezentującymi ubezpieczycieli będzie postulować o przesunięcie implementacji nowych wymogów z marca 2021 r. na późniejszy termin.

 „Są takie regulacje, na które kryzys wywołany pandemią nie wpływa. Niestety, bo wolelibyśmy, by stało się w tym wypadku inaczej i by pewne zmiany się po prostu nie odbyły. Tak jest w przypadku PRIIPs. Od dawna sprzeciwiamy się dokonywaniu tu kolejnych zmian przed terminem przewidzianym w rozporządzeniu PRIIPs. Problem tej regulacji trzeba rozwiązać całościowo (tj. na wszystkich poziomach regulacyjnych). Jednak zarówno Komisja Europejska, jak i ESAs postulują wcześniejsze wprowadzenie zmian” – pisze Iwona Szczęsna. Dodaje, że na szczęście PRIIPs zainteresowali się eurodeputowani.

Ekspertka jest przekonana, że opóźnieniu ulegnie rewizja dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń, nie będzie to luty 2021 r. Jej zdaniem, nacisk na ubezpieczycieli, aby w zrozumiały sposób informowali klientów o warunkach umowy ubezpieczenia, a w szczególności o wyłączeniach, powoduje, że można spodziewać się wzmocnienia regulacji w tym zakresie.

„Na razie nie ma sygnałów, aby opóźnił się przegląd tematyczny EIOPA dotyczący ubezpieczeń sprzedawanych przez banki przy kredytach. W ramach tego badania europejski nadzorca będzie m.in. zbierał dane jakościowe dotyczące wpływu COVID-19. Wyniki przeglądu zostaną uwzględnione w rewizji IDD. Opóźnień można się również spodziewać w zakresie regularnego raportu EIOPA na temat trendów konsumenckich. W tym roku kwestionariusz zostanie opóźniony o co najmniej miesiąc i będzie obejmował wpływ pandemii” – przewiduje Iwona Szczęsna.

Zwraca uwagę, że o 4 tygodnie przedłużono termin publicznych konsultacji w sprawie sprawozdawczości nadzorczej współpracy w zakresie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (PEPP). Ekspertka dodaje, że rewidowana dyrektywa komunikacyjna najprawdopodobniej nie zmieni się już znacząco, a prace nad nią zostaną wznowione najwcześniej w maju. Z kolei plan działań Komisji Europejskiej dotyczący przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu najprawdopodobniej zostanie przyjęty 6 maja, zamiast 25 marca, natomiast prace nad dyrektywą e-privacy w Radzie oficjalnie zawieszono.

(AM, źródło: PIU)