PIU o zrównoważonym rozwoju w kontekście wojny na Ukrainie 

0
249

Wojna na Ukrainie stworzyła wrażenie, że wszystko inne zeszło na dalszy plan – w tym ekologia. Tymczasem wsparcie Ukrainy to w dużej mierze proekologiczne przedsięwzięcie. Podstawowym sposobem na osłabienie agresora jest odejście od handlu z Rosją, który opiera się w ogromnej większości na paliwach kopalnych. Te zaś to jedna z głównych przyczyn zmian klimatycznych – uważa Paweł Sawicki, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Ekspert zwraca uwagę, że istotą zrównoważonego finansowania jest przekierowanie przepływów finansowych na takie przedsiębiorstwa i projekty, które przyczyniają się do walki ze zmianami klimatycznymi. W przypadku ubezpieczeń będzie to w szczególności inwestowanie składek klientów w papiery wartościowe związane z redukcją poziomu gazów cieplarnianych. Do tego Paweł Sawicki dodaje ubezpieczanie takich przedsiębiorstw, których działalność nie dotyczy wydobycia i przetwarzania paliw kopalnych. „Do podstawowych regulacji europejskich należą rozporządzenia SFDR i Taksonomia oraz dyrektywa NFRD (która podlega obecnie rewizji i otrzyma nazwę CSRD).  Celem regulacji jest wprowadzenie obowiązku poinformowania szerokiej publiczności, w jaki sposób instytucje finansowe walczą ze zmianami klimatu. Zakłady ubezpieczeń na życie powinny pokazać, czy oferują „zielone” produkty inwestycyjne i emerytalne, to znaczy takie, w których wpłacone składki inwestowane są w ekologiczne projekty. Zakłady majątkowe powinny pokazać, czy ubezpieczają zielone przedsiębiorstwa i projekty. Posiadając odpowiednie informacje, klienci mogą głosować nogami – kupować zrównoważone produkty inwestycje oraz wybierać tych ubezpieczycieli, którzy wspomagają walkę ze zmianami klimatu” – pisze ekspert.

ESG należy odłożyć? Nie

Paweł Sawicki zwraca uwagę, że wkrótce po rozpoczęciu wojny pojawiło się wiele głosów, że „grzeczne” ESG (Environmental, Social and Governance) należy teraz odłożyć i skupić się na ratowaniu Ukrainy. Jednym z tak wypowiadających się był m.in. wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za Zielony Ład w Unii Europejskiej Frans Timmermans, który powiedział, że kraje planujące spalanie węgla jako alternatywy dla rosyjskiego gazu mogą to robić zgodnie z celami klimatycznymi UE. Niektórzy zinterpretowali to jako „nie taki węgiel straszny”. Jednak w ocenie doradcy zarządu PIU chodziło tu raczej o pominięcie jednego etapu w cyklu: odejście od węgla, tymczasowe wykorzystanie gazu, przejście na źródła odnawialne. „W ten sposób bezpośrednio po etapie węgla mielibyśmy przejść na źródła odnawialne z pominięciem gazu – podkreśla. – Innymi słowy, agenda regulacji europejskich wspierających zieloną transformację nie została zmieniona. W szczególności tak jak planowano, do 2 sierpnia 2022 ubezpieczyciele życiowi muszą włączyć w procesy sprzedażowe czynniki zrównoważonego rozwoju, odpowiednio zmieniając formularz analizy potrzeb klienta, a EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) właśnie rozpoczął publicznych konsultacji pierwszego pakietu Europejskich Standardów Raportowania Informacji o Zrównoważonym Rozwoju. Pociąg ze zrównoważonym rozwojem jedzie zatem do przodu, nie zatrzyma się, a może nawet przyspieszy? Na poziomie UE ogłoszono bowiem cel odejścia od importu paliw kopalnych z Rosji, nakładane są ogólnoświatowe sankcje, których celem jest pozbawienie agresora środków na finansowanie wojny w Ukrainie. A środki te pochodzą w ogromnej większości z eksportu paliw kopalnych odpowiadających za niekorzystne zmiany klimatu” – dodaje Paweł Sawicki

Wspólny interes państw regionu

Ekspert zwraca uwagę, że PIU współpracuje z ubezpieczeniowymi izbami Regionu CEE i wszyscy wspólnie zajmują stanowisko w sprawach klimatycznych. Przypomina, że w przygotowywanym właśnie stanowisku dla czeskiej Prezydencji (Czesi obejmą przewodnictwo w Radzie od 1 lipca 2022) mowa jest o tym, że „Central Europe is starting the transition process to the green economy from a considerably lower level than other regions in Europe oraz że podejście step by step jest konieczne”.

Cały wpis można znaleźć na blogu PIU.

AM, news@gu.com.pl

(źródło: PIU)