PIU: Podsumowanie warsztatów z ubezpieczeń ochrony prawnej

0
1138

35 osób uczestniczyło w warsztatach z ubezpieczeń ochrony prawnej, zorganizowanych 23 października przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU). Spotkanie poprowadzili członkowie Zespołu ubezpieczeń ochrony prawnej Izby: Robert Szywalski, przewodniczący zespołu, oraz Małgorzata Trybuchowicz.

Prelegenci omawiali zasady funkcjonowania ubezpieczeń ochrony prawnej, uwzględniając zagadnienia, które budzą najwięcej wątpliwości wśród klientów. Wyjaśniano, jakie potrzeby prawne mają Polacy, jakie problemy zgłaszają oraz na czym polegają wątpliwości ubezpieczonych w kontekście wykonywania umów ubezpieczenia. Podkreślano, jakie elementy składają się na odpowiedzialność ubezpieczyciela, w szczególności takie jak okres karencji i wyłączenie działań popełnionych z winy umyślnej. Rozmawiano również o zależnościach między pomocą prawną udzielaną w ramach OC, D&O i assistance a ubezpieczeniem OP.

Gość specjalny wydarzenia, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej Filip Fedorowicz, wymieniał zalety korzystania z usług profesjonalnego prawnika, takie jak bezterminowy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej czy obowiązek posiadania ubezpieczenia OC.

(AM, źródło: PIU)