PIU: Rozporządzenie SFDR już za progiem

0
432

Od 10 marca będzie obowiązywać bezpośrednio rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation), które wprowadza nowe obowiązki dla zakładów ubezpieczeń na życie. Będą one musiały na stronach internetowych publikować wskazane rozporządzeniem informacje, jak też przekazywać określone informacje klientom na etapie zawarcia umowy – pisze na blogu Polskiej Izby Ubezpieczeń Paweł Sawicki, doradca zarządu PIU.

Ekspert wskazuje, że ujawnienia określone SFDR należy rozpatrywać na dwóch płaszczyznach: na poziomie podmiotu i na poziomie produktu. Drugi istotny podział odzwierciedla zasadę podwójnej istotności (double materiality): oddziaływanie działalności gospodarczej na otoczenie i oddziaływanie otoczenia na działalność gospodarczą. Z jednej strony obowiązki informacyjne dotyczą zatem Ryzyk dla Zrównoważonego Rozwoju  (RdZR, ang. SR, Sustainable Risks), gdzie perspektywą jest wpływ czynników ESG na wartość inwestycji. Z drugiej – obowiązki informacyjne dotyczą Niekorzystnych Skutków Decyzji Inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju (NSDI, ang. ASI, Adverse Sustainability Impacts), gdzie perspektywą jest wpływ inwestycji na czynniki ESG. Mamy zatem RdZR na poziomie podmiotu i produktu oraz NSDI na poziomie podmiotu i produktu.

Paweł Sawicki wyjaśnia, że zakresem SFDR objęci są uczestnicy rynku finansowego. Zalicza się do nich zakłady ubezpieczeń na życie udostępniające ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne (oraz zakłady ubezpieczeń na życie będące twórcami produktu emerytalnego).

W ocenie doradcy zarządu PIU, choć ujawnienia na poziomie podmiotu w większości wejdą w życie 10 marca, a niektóre obowiązki dotyczące Niekorzystnych Skutków Decyzji Inwestycyjnych znacznie później, to już teraz konieczne są ujawnienia dotyczące strategii wprowadzania do działalności RdZR, polityki wynagrodzeń i częściowo wspomnianych NSDI.

Cały wpis:

https://piu.org.pl/blogpiu/rozporzadzenie-sfdr-zbliza-sie-wielkimi-krokami-start-juz-10-marca/

(AM, źródło: PIU)