PIU: Specjalne wzory zaświadczeń dla OWFCA

0
566

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) opracowała wzór zaświadczeń poświadczających odbycie szkolenia zawodowego przez osoby wykonujące czynności agencyjne.

Wzór został przygotowany przez Grupę ekspertów ds. szkoleń zawodowych, powołaną przez podkomisję ds. dystrybucji ubezpieczeń majątkowych, podkomisję ds. pośrednictwa ubezpieczeń na życie i zespół ds. bancassurance i sprzedaży affinity. Prace były konsultowane z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz zakładami ubezpieczeń.

Wzór jest dostępny pod adresem:
https://bit.ly/36T7bm7

(AM, źródło: PIU)