PIU utworzyła komisję, która zajmie się wyzwaniami w zarządzaniu ryzykiem

0
663

W strukturach Polskiej Izby Ubezpieczeń utworzono nową komórkę – Komisję do spraw Zarządzania Ryzykiem. Jej zadaniem, oprócz wymiany najlepszych praktyk, będzie wskazywanie nowych wyzwań dla zarządzania ryzykiem, opiniowanie projektów legislacyjnych oraz prowadzenie dialogu z Komisją Nadzoru Finansowego.

Nowy organ wewnętrzny PIU będzie pełnić funkcję forum wymiany wiedzy dla wszystkich zakładów ubezpieczeń niezależnie od ich profilu i rozmiaru. – W zależności od podejmowanego tematu, będziemy tworzyć grupy zainteresowanych ekspertów pracujących nad danym zagadnieniem. Pierwsza inicjatywa ekspertów już wystartowała – jest to wymiana informacji jakościowej na temat incydentów realizacji ryzyka operacyjnego – mówi przewodniczący Komisji Paweł Dygas, zarządzający na poziomie strategicznym ryzykiem, bezpieczeństwem i antyfraudem w UNIQA w Polsce, dyrektor Departamentu Kontroli, Bezpieczeństwa, Ryzyka i Antyfraudu UNIQA TU i UNIQA TUnŻ oraz członek zarządu odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem UNIQA TFI.

Niestabilność zewnętrzna największym wyzwaniem dla zarządzania ryzykiem

Na pierwsze posiedzenie Komisji zaproszona została Daria Ringwelska-Ładak, zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego i Monitorowania Ryzyk UKNF. Jako jedno z największych wyzwań wskazała niestabilność środowiska zewnętrznego i trudność modelowania przyszłości. Istotnymi ryzykami w nadchodzących latach będą też ryzyka klimatyczne i katastroficzne. Paweł Dygas dodaje, że warto też mieć na uwadze ryzyka „zarażenia” występujące między poszczególnymi sektorami, w szczególności współzależność sektora bankowego i ubezpieczeniowego.

– Planowane zmiany w Solvency II będą skutkować coraz większym naciskiem na system zarządzania ryzykiem i własną ocenę ryzyka oraz wypłacalności (ORSA). Dotychczasowe podejście zostanie w szczególności rozszerzone na analizy makroekonomiczne i raporty dotyczące płynności. Innym ważnym obszarem jest kwestia cyberbezpieczeństwa i rosnąca rola nowych technologii. Nie możemy też zapominać o istotnych kwestiach związanych ze zdrowiem i konieczną odpowiedzią na ryzyka z tym związane, zwłaszcza po pandemii, gdy zaciągnęliśmy dług zdrowotny – tłumaczy szef Komisji.

Konieczne pełne zaangażowanie całej organizacji w ESG

Jednym z pierwszych tematów na posiedzeniach Komisji będzie wymiana najlepszych praktyk w obszarze zarządzania ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju. Paweł Dygas zaznacza, że należy jednak pamiętać, iż zagadnienia ESG (z ang. Environmental, Social, and Governance) obejmują wymogami całościowo zakłady ubezpieczeń, nie tylko ze strony zarządzania ryzykiem, ale też raportowania, produktów i operacji. Dodatkowo, obok aspektów związanych ze zmianami klimatu („E”), należy pamiętać o pozostałych literach: społecznej odpowiedzialności („S”) i ładzie korporacyjnym („G”).

AM, news@gu.com.pl

(źródło: PIU)