PIU: Wybrano nowy skład Komisji Rewizyjnej

0
623

20 maja odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Podczas obrad wybrano nowy skład Komisji Rewizyjnej.

W skład KR PIU weszli: Aleksandra Agatowska, prezes zarządu PZU Życie, Grzegorz Buczkowski, zarządzający marką Saltus Ubezpieczenia, Beata Kozłowska-Chyła, prezes zarządu PZU SA, Jacek Kugacz, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Reasekuracji, Sławomir Łopalewski, prezes zarządu spółek PKO Ubezpieczenia, Jarosław Matusiewicz, prezes zarządu spółek UNIQA Polska, Jarosław Parkot, prezes zarządu Warty, Aneta Podyma-Milczarek, prezes zarządu Unum Życie, Piotr Śliwicki, prezes zarządu Ergo Hestii, Adam Uszpolewicz, prezes zarządu Avivy, Anna Włodarczyk-Moczkowska, prezes zarządu Wiener TU.

(AM, źródło: PIU)