PKO BP i KUKE wspierają polskich eksporterów

0
94

PKO Bank Polski i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych podpisały umowę ramową obejmującą współpracę w zakresie płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych kredytów dla eksporterów. Gwarancje zabezpieczają spłatę kredytu na realizację inwestycji krajowych generujących eksport. Mogą one zabezpieczać do 80% udzielonego kredytu. Gwarantem jest Skarb Państwa.

– Umowa o współpracy z KUKE zapewniająca klientom gwarancje jest elementem nowego systemu wsparcia eksporterów, z którego mogą korzystać przedsiębiorstwa w zaledwie kilku europejskich krajach. Jestem przekonany, że to rozwiązanie przyczyni się do rozwoju działalności eksportowej naszych klientów, umożliwiając im nowe inwestycje – mówi Marcin Eckert, wiceprezes zarządu PKO BP nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

– KUKE wprowadziło w tym roku system nowatorskich rozwiązań wzmacniających pozycję konkurencyjną polskich firm w rywalizacji na międzynarodowych rynkach. W ich oferowaniu współpracujemy ściśle z bankami i cieszymy się, że nasze instrumenty stają się właśnie dostępne dla klientów PKO BP. Wspólnie będziemy wspierać polskich przedsiębiorców w zwiększeniu ich potencjału eksportowego, m.in. poprzez udzielanie gwarancji KUKE dla kredytów inwestycyjnych – mówi Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE.

Z gwarancji mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które w Banku Polskim finansują swoje inwestycje krajowe generujące eksport w PKO BP. Gwarancja może zabezpieczać do 80% kredytu, a jej kwota nie może być niższa niż 4 mln zł.

Wcześniej KUKE podpisała podobne umowy z BNP Paribas i Pekao SA.

(AM, źródło: PKO BP)