PKO BP sprzedaje już wyłącznie polisy PKO Ubezpieczenia

0
510

Od czerwca br. PKO Bank Polski oferuje w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych tylko polisy od PKO Ubezpieczenia, spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Banku. Bank kończy współpracę z pozostałymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, których oferta była dotąd dostępna w sieci sprzedaży i kanałach zdalnych banku.

Ubezpieczenia komunikacyjne oferowane przez PKO Bank Polski tworzą pakiet PKO Moto, który obejmuje: ubezpieczenia obowiązkowe OC, autocasco (w 3 wariantach), auto assistance, ubezpieczenia NNW i Zieloną Kartę, a także dodatkowe ubezpieczenia. Koncentrując się na ofercie produktów od PKO Ubezpieczenia, bank zamyka tym samym współpracę w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych z towarzystwami ubezpieczeniowymi: Benefia, InterRisk, LINK4, Proama i UNIQA.

Po blisko 5 latach kończymy współpracę w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych z naszymi partnerami. Jesteśmy im ogromnie wdzięczni za wzięcie udziału w tym pionierskim na polskim rynku bancassurance projekcie, jakim było uruchomienie masowej dystrybucji ubezpieczeń komunikacyjnych przez bank. Było to poważne wyzwanie techniczne i logistyczne, a w efekcie osiągnęliśmy obopólny sukces, który pozwolił zarówno bankowi, jak i towarzystwom ubezpieczeniowym na zdobycie nowych doświadczeń – mówi Marcin Kruszewski, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń w PKO Banku Polskim.

Bank zachęca klientów do zapoznania się z ofertą PKO Moto, która zapewnia:

  • szeroki zakres ochrony Autocasco na zasadzie all risk w wariantach Warsztat i ASO,
  • wysoką jakość naprawy w sieci partnerskich warsztatów na terenie całego kraju,
  • pomoc Auto Assistance – w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej klienci otrzymają pomoc nawet pod domem, a także skorzystają z holowania pojazdu we wszystkich wariantach ochrony; ubezpieczenie zapewnia też pomoc medyczną po nieszczęśliwym wypadku: lekarza specjalisty, pielęgniarki, psychologa czy fizjoterapeuty.

W procesie likwidacji szkód klient może korzystać z modułu śledzenia szkody, co stanowi duże udogodnienie – umożliwia nie tylko weryfikację statusu likwidacji szkody, ale także podłączenie dokumentów czy komunikację z opiekunem szkody w formie czatu. Naprawę pojazdu zapewnia sieć partnerskich warsztatów na terenie całego kraju.

(KS, źródło: PKO BP)