PKO Ubezpieczenia zmieni OWU polis turystycznych na korzystniejsze dla ciężarnych

0
563

PKO Ubezpieczenia poinformowało o zmianie podejścia do kosztów leczenia w razie ciąży i porodu do 32. tygodnia w ubezpieczeniach podróżnych.

Zakład zadeklarował, że wprowadzi zmiany w OWU polegające na zniesieniu limitów dotyczących kosztów leczenia związanych z ciążą i porodem do 32. tygodnia. PKO Ubezpieczenia pokryje te koszty do wysokości sumy ubezpieczenia, ustalonej dla ubezpieczenia kosztów leczenia.

Zmiana dotyczy ubezpieczeń:

  • Moje Podróże24
  • ubezpieczenie podróżne do kart kredytowych Mastercard Platinum i Visa Infinite oraz Visa Business Credit Premium
  • Tak Podróżuję

Do czasu wprowadzenia do oferty zmienionych OWU wszystkie zgłoszenia w ubezpieczeniach podróżnych dotyczące kosztów leczenia związanych z ciążą i porodem do 32. tygodnia, będą rozpatrywane bez uwzględniania limitów, tj. do wysokości sumy ubezpieczenia.

(AM, źródło: PKO Ubezpieczenia)