Plany nadzoru dotyczące sektora ubezpieczeń

0
545

Podczas swojego wystąpienia w trakcie X Kongresu PIU Krystian Wiercioch, zastępca przewodniczącego KNF, który odpowiada za nadzór nad sektorem ubezpieczeń, podzielił się z jego uczestnikami kwestiami, jakie będą kształtować ład na rynku ubezpieczeń w Polsce w najbliższym czasie oraz absorbować aktywność organu nadzoru.

Jednym z priorytetów Urzędu na obecny rok jest wprowadzenie rozwiązań mających na celu ustalenie równowagi pomiędzy wartością produktu ubezpieczeniowego dla zakładu ubezpieczeń i ubezpieczonego.

– Celem naszych kolejnych działań w tym zakresie jest wyeliminowanie z rynku tzw. pustych pudełek, czyli produktów, w których ochrona ubezpieczeniowa jest symboliczna, a płacona składka bardzo wysoka. Z prowadzonych przez nas analiz wynika, że funkcjonują produkty ubezpieczeniowe, w których składka za ryzyko jest bardzo niska i stanowi nawet poniżej 5–10% składki płaconej przez klienta. Takie produkty są szkodliwe dla rynku i nie powinny być oferowane przez podmioty nadzorowane. Wbrew niektórym stwierdzeniom takie produkty nie eliminują luki ubezpieczeniowej, dają złudne poczucie posiadania ochrony ubezpieczeniowej, a w przypadku szkody przynoszą rozczarowanie z powodu odmowy wypłaty odszkodowania lub niskiej wartości świadczenia. Mogą one również wygenerować ryzyko systemowe dla sektora ubezpieczeniowego z wielu powodów – ryzyko nieważności, niedopasowania do potrzeb, braku korelacji nazwy umowy do jej treści itd. – powiedział.

Rekomendacje jednym z głównych obszarów działań w tym roku

Zastępca przewodniczącego KNF ujawnił również, że w 2023 r. nadzór planuje sfinalizować prace nad rekomendacjami dotyczącymi oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym, które zastąpią obecnie obowiązujące rekomendacje dotyczące badania adekwatności produktu. Ich wdrożenie ma przyczynić się do znacznego ograniczenia ryzyka missellingu.

– W ramach przeprowadzanego przeglądu praktyk w zakresie nadzoru nad produktem w wybranych zakładach ubezpieczeń mamy pewne przemyślenia, którymi chcemy się z państwem podzielić. Ale też zaprosić do dyskusji nad docelowym podejściem do tego obszaru i formy jego komunikacji – powiedział Krystian Wiercioch. – W zakresie wydanych rekomendacji, których termin dostosowania minął, prowadzimy obecnie prace nad oceną stopnia dostosowania się poszczególnych podmiotów do ich zapisów. Mając też na uwadze złożone oświadczenia tzw. explain, sprawdzamy, czy zaproponowane rozwiązania wypełniają cel wydania tych rekomendacji. Szczególnie czy nie stanowią one kreatywnego obejścia rekomendacji i prowadzenia działalności z naruszeniem interesów ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia. Naszym celem jest dokonanie weryfikacji we wszystkich zakładach ubezpieczeń – dodał.

Stały monitoring regulacji i zagrożeń

Wiceszef KNF przyznał również, że nadzór cały czas monitoruje poziom dostosowania się do decyzji o interwencji produktowej. Wskazał, że niedawne wydarzenia na rynku szwajcarskim jednoznacznie pokazały, iż ryzyko wynikające z instrumentów typu CoCo bonds jest bardzo wysokie i powinno być przyjmowane jedynie przez profesjonalnych inwestorów.

– Na pewno nie ma miejsca na takie instrumenty w portfelach na ryzyko klientów zakładów ubezpieczeń. Zachęcamy również do dokonania pogłębionej analizy w celu wyeliminowania ryzyka pośredniej ekspozycji na te instrumenty – podkreślił Krystian Wiercioch.

Szykowane zmiany

Przyznał także, iż ważnym tematem dla nadzoru jest działalność inwestycyjna zakładów ubezpieczeń – głównie z uwagi na sytuację rynkową. Poza złożeniem propozycji regulacji do MF KNF prowadzi obecnie prace nad oceną stosowania zasady ostrożnego inwestora (prudent person principles) przez zakłady ubezpieczeń. W zależności od efektów tych prac rozważy wydanie stanowiska nadzorczego w tym zakresie lub rekomendacji. 

Urząd pracuje również nad przebudową własnego środowiska informatycznego, którego efektem będzie wprowadzenie mechanizmów poprawy jakości raportowanych danych. Tworzone są nowe narzędzia do walidacji danych i ich wykorzystania, a także narzędzia automatyzujące nadzór w niektórych obszarach. 

– Na pewno ten rok i kolejne lata poświęcone będą na prace nad przygotowaniem i później wdrożeniem wielu regulacji europejskich, takich jak rewizja systemu Wypłacalność 2, przepisy dotyczące restrukturyzacji zakładów ubezpieczeń, regulacje dotyczące zrównoważonego rozwoju, Dyrektywa motorowa (MID) czy też rozporządzenia DORA – podsumował Krystian Wiercioch.

(AM, źródło: KNF)