Płynne wdrożenie pierwszej tury PPK dzięki zaangażowaniu instytucji finansowych

0
136

Wdrożenie pierwszej tury Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) odbyło się płynnie i skutecznie dzięki ponadprogramowemu zaangażowaniu instytucji finansowych, a TFI i PTE chwalą współpracę z KNF i PFR – wynika z badania Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) oraz Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE).

IZFiA i IGTE, które zrzeszają TFI i PTE prowadzące PPK, przeprowadziły badanie wśród swoich członków, by zebrać doświadczenia po pierwszej turze wdrożenia programu, wyciągnąć z nich wnioski i na tej bazie przygotować rekomendacje rozwoju systemu. Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że wdrożenie Planów w pierwszym etapie procesu odbyło się płynnie i skutecznie dzięki dużemu zaangażowaniu i wysiłkom instytucji finansowych. Zdaniem 86,7% badanych zakres faktycznego wsparcia udzielonego pracodawcom przy wdrażaniu PPK przez instytucje finansowe przekroczył zakres obowiązków ustawowych. W opinii 66,7% ankietowanych zakres wsparcia był znacząco większy, a według 20% był większy od obowiązków ustawowych.

13,3% badanych miało problem z określeniem zakresu udzielonego wsparcia. Działania instytucji finansowych stanowiły dobrą odpowiedź na potrzeby pracodawców. Oczekiwali oni od instytucji finansowych przede wszystkim wsparcia merytorycznego dla kadry zarządzającej i HR (66,7%), szkoleń dla pracowników (66,7%) oraz wsparcia przy zintegrowaniu systemów kadrowo-płacowych z oprogramowaniem obsługującym PPK (53,3%). Rzadziej wymieniane były narzędzia komunikacji kierowanej do pracowników (40%), dodatkowe benefity (33,3%), najtańsza oferta (26,7%) czy wsparcie w zaprojektowaniu i prowadzeniu dokumentacji (13,3%).

Rolę instytucji finansowych we wdrożeniu podkreślają również kryteria wyboru stosowane przez pracodawców. Wśród najważniejszych wymieniono zakres wsparcia we wdrożeniu (26,7%), renomę/markę instytucji finansowej (20%) oraz doświadczenie na rynku finansowym/kapitałowym (13,3%). Koszty prowadzenia programu (6,7%) oraz osiągane wyniki inwestycyjne (6,7%) zdaniem instytucji finansowych nie decydowały o wyborze. Jednocześnie 1/4 instytucji finansowych nie była w stanie wskazać konkretnego kryterium (26,7%), jakim kierowali się pracodawcy.

– Wyniki badania pokazują, że instytucje finansowe wykazały się dużym profesjonalizmem oraz społeczną odpowiedzialnością i wzięły na siebie dodatkowe, niewynikające z ustawy obowiązki dotyczące wdrażania PPK. Udzieliły ponadprogramowego, często bardzo szerokiego wsparcia pracodawcom, by zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie planów i wspierać rozwój systemu długoterminowych oszczędności. Wykazywały przy tym dużą kreatywność i profesjonalizm – tłumaczy Małgorzata Rusewicz, prezes zarządu IZFiA oraz prezes IGTE.

Jednocześnie respondenci bardzo dobrze ocenili pracę instytucji, które weryfikowały aplikacje złożone przez TFI i PTE. W ich jednomyślnej opinii przejście przez procedury administracyjne w KNF i PFR Portal przebiegało sprawnie i bez problemów (100%).

– Cieszy nas pozytywna ocena naszej pracy przez instytucje finansowe. Staraliśmy się przygotować praktyczne i proste rozwiązania oraz po partnersku wspierać aplikujące do nas podmioty. Instytucje finansowe mogą liczyć na pomoc PFR Portal PPK. Ze wszystkimi staramy się pracować w sposób profesjonalny, nikogo nie faworyzujemy – na stronie www.mojeppk.pl prezentujemy w identyczny sposób oferty, zamieszczamy materiały edukacyjne. Organizujemy spotkania z przedstawicielami instytucji finansowych minimum raz na kwartał, a także spotkania indywidualne, co więcej zapraszamy ich reprezentantów do udziału w przygotowywanych lub wspieranych przez nas konferencjach tematycznych – komentuje Robert Zapotoczny, prezes zarządu PFR Portal PPK.

O badaniu:

Badanie instytucji finansowych prowadzących pracownicze plany kapitałowe „Wdrożenie PPK” zostało przeprowadzone przez IZFiA oraz IGTE metodą CAWI w dniach od 6 lutego do 4 marca 2020 roku na próbie 15 instytucji finansowych, TFI i PTE, członków izb.

(AM, źródło: IGTE)