Po autozapisie do PPK liczba uczestników wzrosła do 3,3 mln pracowników

0
676

27 kwietnia podczas konferencji prasowej zaprezentowano statystyki Pracowniczych Planów Kapitałowych po zakończeniu pierwszego ponownego autozapisu, który odbył się w marcu tego roku. Według przedstawionych przez Polski Fundusz Rozwoju danych liczba uczestników PPK zwiększyła się o 718 tysięcy, do 3,3 mln osób, co przekłada się na partycypację na poziomie 43,7%.

– Udaje nam się wdrożyć w Polsce rewolucję w oszczędzaniu długoterminowym, która krok po kroku idzie w pozytywną stronę, i rzeczywiście mamy tutaj znaczący wzrost osób, które oszczędzają długoterminowo z myślą o bezpiecznej emeryturze. W ostatnich dwóch miesiącach liczba uczestników PPK wzrosła o 718 tysięcy. Jest to znaczący wzrost, który był możliwy m.in. dzięki kampanii informacyjnej, w której kładliśmy nacisk na pokazywanie korzyści – powiedział Paweł Borys, prezes PFR. 

Autozapis w PPK odbywa się co 4 lata i dotyczy osób w wieku 18–55 lat, które złożyły rezygnację z udziału w programie.

Profil uczestników PPK

Z danych przedstawionych przez Fundusz wynika, że w systemie prawie dwukrotnie chętniej uczestniczą pracownicy sektora prywatnego (48,1%) niż sektora publicznego (24,9%). W ramach autozapisu najchętniej przystępowali pracownicy największych podmiotów – partycypacja w firmach zatrudniających ponad 250 osób wynosi obecnie 67%. Widoczna jest też wyraźna dominacja pracowników w wieku 25–34 oraz 35–44 lata. Stanowią oni odpowiednio 34,2% oraz 33,3% uczestników. Najmniej chętnie do programu przystępują osoby powyżej 60. roku życia (0,5%). Średnia wieku uczestnika PPK to 39 lat.

Nieznacznie więcej w programie jest mężczyzn (51,8%) niż kobiet (48,2%). Z kolei 4,9% uczestników to osoby innej narodowości niż polska. Najwyższa partycypacja nadal utrzymuje się w województwach mazowieckim (58,1%), dolnośląskim (45,6%), wielkopolskim (43,2%) i małopolskim (42,5%). 

– Warto mieć na uwadze, że wprowadzanie PPK spowodowało również wzrost uczestnictwa pracowników w Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE) o ponad 300 tysięcy. W wyniku wdrażania programu w ostatnich 3 latach liczba osób oszczędzających na cele emerytalne w systemach pracowniczych w Polsce wzrosła o 3,6 mln osób – podkreślił Paweł Borys. Tym samym w ramach III filaru na przyszłość oszczędza już 4,5 mln Polaków. 

Blisko 15 mld zł aktywów PPK

– Aktualna wartość aktywów netto w PPK wynosi 14,9 mld zł. W sumie wysokość wpłat wyniosła 15,5 mld zł, a zysk wypracowany w funduszach zdefiniowanej daty wyniósł 0,85 mld zł. Miesięczne wpłaty do PPK to rząd wielkości 500 mln złotych, jeśli mówimy o tym, że będziemy mieć w tym momencie blisko 30% więcej uczestników PPK, można się spodziewać, że transfer miesięczny do PPK to będzie ok. 700 mln złotych. To już jest naprawdę istotna kwota, która regularnie co miesiąc wpływa na rynek – powiedział Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR, prezentując wyniki finansowe PPK.

Tylko 50,7% wpłat (7,5 mld zł) pochodzi od pracowników. Drugie tyle to wpłaty pracodawców (38,5%, 5,7 mld zł) oraz dopłaty państwa (10,9%, 1,6 mld zł). 

Stopa zwrotu na inwestycji w PPK (wpłaty pracodawcy i państwa oraz zwrot z inwestycji) dla przykładowego pracownika oszczędzającego od grudnia 2019 r. i zarabiającego 5300 zł brutto wynosi 113%. Oznacza to, że taka osoba zgromadziła 113% więcej, niż sama wpłaciła. Średnio do każdej wpłacanej złotówki pracownik otrzymuje drugą w formie dopłat.

Instytucje zarządzające rachunkami

Aktualnie środkami gromadzonymi w ramach PPK zarządza 18 instytucji finansowych. Średnia wysokość wynagrodzenia za zarządzanie waha się od 0,24% do 0,43%, a średni koszt wynagrodzenia to 0,345%. Mimo wielu trudności we wdrażaniu PPK spowodowanych pandemią i wybuchem wojny na Ukrainie, narastająco fundusze zdefiniowanej daty osiągnęły zysk. W zależności od danego FZD wyniósł on od 7,46% do 23,5%. 

Działania edukacyjne i szkoleniowe

W ramach działań edukacyjnych i szkoleniowych, PFR Portal PPK przeprowadził 8206 szkoleń dla 263 tys. uczestników. W sumie od wejścia w życie ustawy odbyło się 8378 wydarzeń edukacyjnych dotyczących programu. 

– Mam głęboką pewność co do tego, że rola, jaką odgrywają nasi trenerzy, ma istotne znaczenie. Zaufanie, raz naruszone, jest bardzo trudne do odbudowania, mimo to nam się udaje i jak widać partycypacja rośnie – powiedział Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

Sama oficjalna strona programu – mojeppk.pl – zgromadziła 10,3 mln użytkowników oraz zanotowała 30,6 mln odsłon. Serwis MojePPK, w którym uczestnicy programu mogą sprawdzić stan środków zgromadzonych w PPK w ciągu roku od uruchomienia osiągnął 1,13 mln logowań. Plany są także stale obecne w mediach społecznościowych.

W ramach autozapisu PFR Portal PPK zorganizował 409 szkoleń dla 23 749 osób, udostępniono także poradniki, ulotki oraz landing page dla osób zainteresowanych autozapisem. Kampania reklamowa objęła prasę, portale online oraz radio, gdzie przedstawiano zasady i korzyści wynikające z uczestniczenia w systemie. W styczniu wystartowała także Akademia Korzyści PPK dla uczestników programu, której celem jest przedstawienie zasad funkcjonowania programu i tym samym zachęcenie do oszczędzania. Dodatkowo do wygrania są atrakcyjne nagrody pieniężne. 12 kwietnia odbyło się pierwsze z sześciu losowań nagrody głównej, wynoszącej 100 tys. zł. 

Plany na przyszłość

W ciągu najbliższych dwóch lat zakładany jest wzrost liczby uczestników do 4,5–6 mln, czyli osiągnięcie partycypacji na poziomie ok. 50%. W budowaniu oszczędności pomóc może także uruchomienie Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE), która pozwoli na dostęp w jednym miejscu do  informacji o aktualnych saldach i historii operacji na wszystkich kontach produktów emerytalnych użytkownika. W sposób ciągły będą także prowadzone działania edukacyjne i upowszechniające PPK.

Celem długoterminowym jest osiągnięcie 6–8 mln uczestników PPK. 

– Chcemy w tej dekadzie zapewnić powszechność PPK, czyli przekroczyć 50% partycypacji. Chcemy dołączyć do czołówki 10–15 krajów, które mają naprawdę atrakcyjne rozwiązania emerytalne dla swoich obywateli – podsumował Paweł Borys. 

Relacja z konferencji:

(AM, źródło: PFR Portal PPK)