Podatek od polis zagranicznych – skarbówka swoje, a sądy swoje

0
557

Najnowsza interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, według której zagraniczne składki ubezpieczeniowe są opodatkowane w Polsce, stoi w sprzeczności z orzecznictwem sądów – zauważa „Dziennik Gazeta Prawna”.

Sprawa dotyczy interpretacji podatkowej z 29 lipca 2020 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.174.2020.2.MR). Dyrektor KIS opiera się w niej na podobieństwie usług ubezpieczenia do usług gwarancji i na tej podstawie uznaje, iż firmowy nabywca usług ubezpieczenia od zagranicznych podmiotów powinien potrącać podatek u źródła od wypłacanych za granicę składek na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT.

Tymczasem jak wskazuje Joanna Sadkiewicz, menedżer w zespole podatków międzynarodowych w dziale doradztwa podatkowego KPMG w Polsce, wojewódzkie sądy administracyjne w Polsce uważają inaczej – wprost stwierdzają, że usługi ubezpieczeniowe nie są podobne do żadnej z kategorii usług wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT albo przynajmniej wytykają fiskusowi brak należytego wykazania ich podobieństwa do gwarancji lub innych usług wymienionych wprost w przepisach. Jako dowód przytacza wyroki WSA w Warszawie z 9 lipca 2020 r. (sygn. akt III SA/Wa 2621/19), w Bydgoszczy (z 22 stycznia 2020 r., sygn. akt I SA/Bd 655/19) oraz w Poznaniu (z 11 lutego 2020 r., sygn. akt I SA/Po 927/19). Zdaniem ekspertów, szef KIS zmieni podejście, jeśli stanowisko WSA podtrzyma orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego.

„Dziennik Gazeta Prawna” z 6 sierpnia, Patrycja Dudek „Urząd chce podatku od zagranicznych ubezpieczeń”: https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/…

(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)