Podsumowanie programu Dobra Drużyna PZU z udziałem Igi Świątek

0
292

Podczas konferencji prasowej 18 września w PZU Park w Warszawie zostały podsumowane najważniejsze cele zrealizowane w ciągu dwóch lat funkcjonowania ogólnopolskiego programu prewencyjnego Dobra Drużyna PZU, stworzonego przez największego polskiego ubezpieczyciela. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele PZU, Iga Świątek oraz młodzi zawodnicy z klubów, które uzyskały dofinansowanie w ramach dodatkowego konkursu – Super Bonusu.

W czerwcu ogłoszono listę beneficjentów drugiej edycji programu prewencyjnego Dobra Drużyna PZU. Organizacje, które nie znalazły się w gronie beneficjentów, otrzymały dodatkową szansę na zdobycie nagrody w postaci sprzętu lub odzieży sportowej o wartości 10 tys. zł. By z niej skorzystać, musiały przygotować i poddać pod głosowanie internautów zdjęcia swoich „cieszynek”. W plebiscycie oddano pół miliona głosów. Podczas konferencji przedstawiono piętnastu laureatów konkursu Super Bonus. Reprezentanci zwycięskich klubów spotkali się w Warszawie z Igą Świątek i otrzymali od niej oraz od przedstawicieli PZU i PZU Życie symboliczne czeki-promesy o wartości 10 tys. zł.

Najlepsza polska tenisistka i kapitan Dobrej Drużyny PZU również zachęca dzieci do treningów. Jak podkreślała Iga Świątek, najważniejsze dla młodych zawodników są pasja i radość z podejmowania aktywności fizycznej,  a to, jaka dyscyplina stanie się ich ulubioną i czy ich zamiłowanie do sportu pozostanie na poziomie amatorskim, czy może przejdą na poziom profesjonalny, przyjdzie z czasem.

Dobra Drużyna PZU to ogólnopolski program, który propaguje aktywność fizyczną oraz zdrowy styl życia wśród dzieci i nastolatków. Został powołany w ramach walki z deficytem ruchowym u młodych. Program realnie wpływa na rozszerzenie oferty sportowo-edukacyjnej w miastach, a także w mniejszych miejscowościach z ograniczonym dostępem do infrastruktury sportowej. Dobra Drużyna wspiera organizację zajęć w popularnych i mniej znanych dyscyplinach sportowych. Jej wsparciem objęte są także dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Dobra Drużyna PZU stale rozwija się, realizując swój główny cel, jakim jest aktywizacja ruchowa dzieci i młodzieży z całego kraju oraz wyrównywanie szans uprawiania sportu przez dzieci z mniejszych miejscowości. Wsparcie z programu otrzymało dotąd już ponad 132 tys. młodych zawodników.

(AM, źródło: PZU)