Polins wstrzymuje sprzedaż nowych umów Gefion

0
1411

Spółka Polins, główny przedstawiciel Gefion Insurance A/S (Gefion) w Polsce, poinformowała, że w związku ze styczniowymi komunikatami duńskiego organu nadzoru (Finanstilsynet), jej zarząd podjął decyzję o wstrzymaniu od 17 stycznia dystrybucji nowych umów Gefion do czasu złożenia przez niego oficjalnych wyjaśnień dotyczących jego sytuacji finansowej.

„Jesteśmy odpowiedzialni za naszych klientów, współpracujące z nami multiagencje ubezpieczeniowe, jak też OFWCA prowadzące bezpośrednią dystrybucję produktów ubezpieczeniowych ubezpieczyciela Gefion Insurance A/S. (…) Pragniemy utrzymać i zachować pozycję wiarygodnego partnera ubezpieczyciela Gefion Insurance A/S na polskim rynku ubezpieczeniowym i sumiennie kontynuujemy proces wznowieniowy umów ubezpieczeniowych zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jak też prowadzimy obsługę już zawartych umów” – napisano w komunikacie.

Spółka wyraziła przekonanie, że szybka reakcja i podjęte odpowiednie kroki ze strony Gefion „w najbliższym czasie pozytywnie rozwiążą zaistniałą sytuację”.

14 stycznia Finanstilsynet podał w oficjalnym komunikacie, że w jego ocenie Gefion nie spełnia kapitałowego wymogu wypłacalności i ma poważne problemy z płynnością. Dlatego urząd uważa, że interesy ubezpieczających i uprawnionych z umów ubezpieczenia zawartych z zakładem są zagrożone. Organ zakazał Gefion rozszerzania zakresu działalności. Oznacza to, że ubezpieczyciel nie może działać na innych rynkach niż te, na których obecnie funkcjonuje, oraz nie wolno mu oferować produktów ubezpieczeniowych innych niż obecnie posiadane w portfelu.

Dzień później ukazał się komunikat Gefion, w którym zakład poinformował, że decyzja Finanstilsynet nie będzie miała żadnego wpływu na jego bieżącą działalność. Gefion zadeklarował też, że oczekuje, iż uda mu się spełnić wymagania postawione mu przez Finanstilsynet w zakresie aktywów płynnościowych.

Komentarz

Jak się okazuje, decyzja Finanstilsynet miała jednak wpływ na bieżącą działalność Gefion. Otwarte pozostaje pytanie, czy wstrzymanie sprzedaży nowych polis nie okaże się pierwszym krokiem do wycofania się ubezpieczyciela z polskiego rynku, co jak twierdzą źródła informacji „Pulsu Biznesu”, jest już przesądzone.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl