Polisa chroni przed skutkami finansowymi uszkodzenia albo wyłączenia

0
966

Rosnące ceny energii elektrycznej oraz coraz większe zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego wymuszają konieczność poszukiwania tańszych i czystszych technologii produkcji. Wobec tego problemu dąży się do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Polski.

Rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach ma istotne znaczenie dla realizacji podstawowych celów polityki energetycznej. Jednakże, wraz z rozwojem tej branży, pojawiają się nowe wyzwania i potrzeba odpowiedniego ich ubezpieczenia.

Wśród najważniejszych trendów ubezpieczeniowych w obszarze odnawialnych źródeł energii należy wymienić zwiększone ryzyko związane z działalnością w tym sektorze. Firmy działające w branży odnawialnych źródeł energii narażone są na wiele nieprzewidywalnych czynników, takich jak zmiany klimatyczne, katastrofy naturalne czy awarie techniczne. Dlatego też niezwykle istotne jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia, które zapewni ochronę w przypadku wystąpienia szkód.

W związku z tym w ostatnich latach można zauważyć również rosnące zainteresowanie produktami ubezpieczeniowymi przeznaczonymi właśnie dla branży odnawialnych źródeł energii. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują coraz bardziej kompleksowe polisy, uwzględniające specyficzne ryzyka, z którymi zmagają się przedsiębiorstwa z sektora odnawialnych źródeł energii, jak i użytkownicy tych odbiorników.

Interesujące produkty ubezpieczeniowe w obszarze OZE to m.in. polisy obejmujące koszty związane z naprawą oraz zastąpieniem uszkodzonych instalacji fotowoltaicznych czy wiatrowych. Ponadto, firmy ubezpieczeniowe oferują również ubezpieczenia chroniące przed stratami finansowymi związanymi z przerwą w dostawie energii, a także przed ryzykiem utraty ze względu na zmiany regulacyjne czy podwyżki cen energii.

Warto zaznaczyć, że rozwój produktów ubezpieczeniowych w obszarze OZE to nie tylko odpowiedź na coraz większe potrzeby branży, ale także część większego trendu, jakim jest zrównoważony rozwój gospodarczy i ekologiczny.

Coraz większa liczba firm oraz instytucji zwraca uwagę na ekologiczne aspekty swojej działalności, co z kolei generuje zapotrzebowanie na nowe, innowacyjne rozwiązania ubezpieczeniowe. Tempo w zakresie rozwoju nowoczesnych – ekologicznych rozwiązań jest ogromne, dlatego ubezpieczyciele muszą dotrzymywać im kroku, cały czas pracując nad dostosowaniem produktów do nowych oczekiwań rynku.

Panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, farmy wiatrowe czy wreszcie małe elektrownie wodne wymagają ubezpieczenia od wszelkich ryzyk typu czynniki atmosferyczne, działania osób trzecich lub innych czynników zewnętrznych (np. upadek drzew), zniszczenie przez dzikie zwierzęta, kradzież czy wreszcie wandalizm. Lista niebezpieczeństw, na wypadek których należy mieć ochronę polisową, niemalże się nie kończy.

Podsumowując, rozwój rynku OZE niesie ze sobą wiele wyzwań, ale także możliwości. Firmy działające w tej branży, jak i odbiorcy powinny zadbać o odpowiednie ubezpieczenie, które zapewni im ochronę w przypadku szkód.

Jednocześnie rosnąca oferta ubezpieczeń przeznaczonych dla branży odnawialnych źródeł energii stanowi doskonałą odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na kompleksowe zabezpieczenie przed ryzykami związanymi z działalnością w tej dziedzinie.

Anna Piorun-Wilczek
wspólnik w kancelarii Strażeccy, Jaliński i Wspólnicy S.K.A. z siedzibą w Tychach