Polska w gronie Europejskiego Sojuszu Narodów Startupów

0
365

Polska włączyła się w inicjatywę Europejskiego Sojuszu Narodów Startupów (ESNA – Europe Startup Nations Alliance), która ma wspierać państwa członkowskie UE w określaniu i wdrażaniu polityk mających zapewnić sprzyjające wzrostowi środowisko dla startupów.

– Polska od wielu lat przykłada dużą wagę do tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi startupów. Potencjał polskich startupów jest duży, a ich rynek sukcesywnie się rozwija. Właśnie w startupach widzimy szanse na zwiększenie innowacyjności i w konsekwencji, produktywności naszej gospodarki – zaznaczył minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Współpraca z partnerami z innych krajów UE, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk to szansa na pozyskanie nowej wiedzy i uzupełnienie istniejących rozwiązań. W Polsce funkcjonują instrumenty wsparcia młodych, innowacyjnych firm praktycznie na każdym etapie ich rozwoju, począwszy od fazy inkubacji i akceleracji, przez rozwój po ekspansję międzynarodową.

Dzięki udziałowi w pracach ESNA uzyskamy dostęp do aktualnej, unikatowej wiedzy na temat rozwoju przedsiębiorczości technologicznej, którą będziemy mogli wykorzystać w kształtowaniu krajowej polityki i instrumentów wsparcia w tym zakresie. Wierzę, że działalność ESNA przyniesie Polsce wymierne efekty – powiedziała wiceminister RiT Kamila Król.

Minister rozwoju i technologii wyznaczył fundację Startup Poland – organizację pozarządową, której celem jest rozwój startupów i polskiej przedsiębiorczości technologicznej – do reprezentowania Polski w pracach ESNA. Fundacja, działając we współpracy z MRiT, będzie głosem polskich startupów i polskiego ekosystemu startupów w europejskim stowarzyszeniu.

Europejski Sojusz Narodów Startupów to międzynarodowe stowarzyszenie, którego celem jest wymiana doświadczeń i wiedzy na temat rynku startupów i scaleupów w krajach członkowskich, a także wsparcie krajów w promowaniu startupów i polityki rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości. Podstawą działalności ESNA są wspólne standardy uzgodnione w deklaracji Standards of Excellence, do której przystąpiły kraje UE, w tym Polska.

(AM, źródło: MRiT)