Polski Ład zwolnił z PIT odsetki od świadczeń. Ale nie wszystkim poszkodowanym

0
654

Odsetki od odszkodowań, zadośćuczynień oraz innych świadczeń zasądzonych po 1 stycznia 2021 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego. To efekt postanowień wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu – zauważa „Dziennik Gazeta Prawna”.

„DGP” zwraca uwagę, że poszkodowani np. w wypadkach drogowych, chcąc uzyskać wszystkie świadczenia w należnej wysokości, wielokrotnie musieli wstępować na drogę sądową. A to, jak wskazuje Elżbieta Góźdź z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, wiąże się z koniecznością angażowania środków, a także z odroczeniem naprawienia skutków czynu niedozwolonego. Ekspertka podkreśla, że w takiej sytuacji odsetki za opóźnienie powstają na skutek czynników niezależnych od poszkodowanego – zaniechań po stronie ubezpieczyciela lub sprawcy, a także na skutek długości trwania postępowania sądowego – zaś ciężar podatkowy leży wyłącznie po stronie poszkodowanego.

Z kolei adwokat Magdalena Fertak zwraca uwagę, że procedury związane z przyznawaniem zadośćuczynień, rent czy odszkodowań wielokrotnie trwają bardzo długo, szczególnie gdy kwestionowana jest zasada odpowiedzialności, np. w sprawach dotyczących błędów medycznych. Ekspertka przyznaje, że niejednokrotnie zetknęła się ze sprawami, w których proces trwał tak długo, że odsetki były równe, a czasem nawet przewyższały roszczenie główne. Magdalena Fertak przypomina, że rozliczenie rent następuje według cen z okresów, których dotyczą. Wobec inflacji odsetki wyrównują poziom tych świadczeń do cen z daty otrzymania wyrównujących kwot. Podatek z kolei, przy dużym kilkuletnim procesie, powoduje, że część renty w efekcie trafia do Skarbu Państwa.

„DGP” wskazuje, że wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu problem odsetkowy został znacząco zmniejszony, gdyż dzięki nowemu art. 95b do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty należności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, wolnych od podatku dochodowego lub od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, są zwolnione z tego obciążenia fiskalnego. Nowa regulacja ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2021 r. Senator Krzysztof Kwiatkowski zdradza „DGP”, że Senat szykuje projekt nowelizacji ustawy o PIT, która pozwoli zastosować przepisy zwalniające świadczenia z podatku do wszystkich spraw w toku. Ponadto nowela umożliwi wystąpienie o zwrot pobranej daniny tym, którzy wcześniej musieli zapłacić podatek od odsetek.

Więcej:

 „Dziennik Gazeta Prawna” z 8 lutego, Piotr Szymaniak „Państwo przestanie zarabiać na spóźnionej sprawiedliwości”:

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/58340,8-l…

(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)