Polski system emerytalny na 29. miejscu w rankingu Mercer

0
568

Z najnowszego raportu Mercer CFA Institute Global Pension Index 2023 wynika, że polski system emerytalny znalazł się na 29. miejscu wśród 47 krajów świata, w których mieszka 64% globalnej populacji. Od 2020 r. pozycja Polski w tym rankingu sukcesywnie spada. W  ubiegłym roku nasz kraj zajmował 28. miejsce, dwa lata temu 27., a w 2020 r. byliśmy na pozycji 25.

Polski system emerytalny dostał od ekspertów Mercera 57,6 pkt. i został przypisany do krajów z grupy „C”. Średnia dla wszystkich krajów biorących udział w zestawieniu wyniosła w tym roku 63,1 pkt.

Na pierwszym miejscu z liczbą 85 pkt. znalazł się system emerytalny Holandii, na kolejnych pozycjach znalazła się Islandia (83,5 pkt) oraz Dania (81,3 pkt). Kraje europejskie takie jak Finlandia, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Szwajcaria, Irlandia, Belgia, Portugalia czy Niemcy uplasowały się w raporcie z oceną dobrą (B) lub oceną dobrą plus (B+). Systemy emerytalne Polski, Włoch, Francji, Hiszpanii, Austrii czy Chorwacji zyskały ocenę C.

Co jest do poprawki?

Warto przypomnieć, że Polska znajduje się w zestawieniu Mercer od 2011 r. Na końcową ocenę ma wpływ średnia ważona trzech składników: adekwatności (a więc oceny, czy nasz system emerytalny stwarza warunki do godnego życia na emeryturze), wypłacalności (a więc oceny, czy system emerytalny będzie efektywnie i sprawnie funkcjonował w przyszłości) oraz integralności (czyli oceny działań, które dany kraj wprowadził, by chronić uczestników danego systemu).

To emeryci muszą zadbać o siebie

Kwestie, które należy poprawić w Polsce – według twórców raportu – to m.in. zwiększenie poziomu składek kapitałowych (by wartość aktywów emerytalnych w stosunku do PKB była wyższa), zwiększenie poziomu oszczędności w polskich gospodarstwach domowych, stymulacja aktywności zawodowej wśród osób starszych, zmiany w dostępnie do świadczeń emerytalnych (mowa m.in. o tym, by wiek emerytalny był równy dla kobiet i mężczyzn). Poprawa wyników powinna dotyczyć też dzietności, a więc sposobów, które będą zapobiegać spadającym współczynnikom urodzeń.

David Knox, starszy partner w firmie Mercer, główny autor raportu powiedział w wywiadzie, że „nie możemy już polegać wyłącznie na zabezpieczeniach społecznych ani emeryturach publicznych”. Według niego „na całym świecie ludzie muszą zacząć dbać o swoją przyszłość”.

(AM, źródło: BRM)