Polski wefox na sprzedaż – niemiecki insurtech zmienia strategię

0
1506

Polski oddział wefoxa, specjalizujący się w sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych i mieszkaniowych, zostanie wkrótce sprzedany. Niemiecki insurtech podjął decyzję o wycofaniu się z rynku ubezpieczeń w Polsce w ramach szeroko zakrojonych działań restrukturyzacyjnych. Z informacji „Gazety Ubezpieczeniowej” wynika, że polskie aktywa wefoxa zostaną nabyte w nadchodzących tygodniach przez inny zakład ubezpieczeń, a umowa ma zostać podpisana jeszcze w lipcu.

Nowe twarze w radzie dyrektorów

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wefox Holding AG, które odbyło się 28 czerwca 2024 r., wszyscy obecni członkowie rady dyrektorów ubiegający się o reelekcję zostali potwierdzeni przez dużą większość, co zapewnia ciągłość i stabilność. Nowymi członkami organu zostali Nikolaus Frei i Richard Watts. Mark Hartigan, który został ponownie wybrany do zarządu i pełni funkcję przewodniczącego zarządu od marca na prośbę rady, będzie kontynuował swoją funkcję wykonawczą przynajmniej do końca roku.

25 mln euro zastrzyku kapitałowego

W ciągu ostatnich 18 miesięcy wefox przeprowadził proces restrukturyzacji, skupiając się na pozbywaniu się niekluczowych aktywów i wzmacnianiu swoich głównych atutów. Podjęte działania obejmowały optymalizację procesów, redukcję kosztów i inwestycje w kluczowe obszary w celu zbudowania bardziej odpornej i efektywnej organizacji. Wefox twierdzi, że te posunięcia wzmocniły jego sytuację finansową i operacyjną, przygotowując insurtech do kolejnej fazy wzrostu.

Swój wkład wnieśli także inwestorzy, którzy dostarczyli 25 milionów euro nowych środków na wsparcie trwających działań restrukturyzacyjnych. Dalszy kapitał zostanie uzyskany na drodze sprzedaży niekluczowych aktywów. Prace nad nową strategią, mającą na celu ostateczne pozycjonowanie wefoxa jako wiodącej, technologicznie zaawansowanej firmy dystrybuującej ubezpieczenia, są już w toku. Dodatkowe środki kapitałowe są obecnie oceniane przez inwestorów w celu wsparcia nowego, ramowego planu strategicznego i finansowego w ramach zmienionej struktury zarządzania.

Działalność ograniczona do dochodowych rynków

Wefox zaznacza, że trwające inicjatywy restrukturyzacyjne i sprzedaż aktywów przebiegają szybko, a większość realizacji ma zostać zakończona do końca roku. W przyszłości insurtech będzie koncentrował się tylko na rynkach, na których prowadzi dochodowe operacje o krytycznej wielkości lub jest na dobrej drodze do ich osiągnięcia w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W tym kontekście firma będzie dalej rozwijać działalność w Holandii, Austrii i Szwajcarii oraz wycofa się z rynku niemieckiego. Włochy pozostają kluczową pozycją w portfelu działalności wefox i przejdą transformację w celu poprawy rentowności. Dodatkowo, wysiłki w zakresie rozwoju technologii będą skoncentrowane na wspieraniu lokalnych platform dystrybucji. Dlatego też wefox zamknie swoje centra technologiczne w Hiszpanii i Francji.

Polski biznes na sprzedaż

W wyniku restrukturyzacji wefox Insurance AG przestanie być częścią głównej działalności firmy. Insurtech wdrożył szereg środków mających na celu wzmocnienie podmiotu, którego współczynnik wypłacalności na dzień 31 marca 2024 r. wynosił 176%. Jednostka ta będzie nadal wspierana przez wefox Holding AG. Spółka ubezpieczeniowa poszukuje możliwości zbycia wybranych portfeli, od polskiego poczynając.

W ramach tych inicjatyw restrukturyzacyjnych funkcje grupowe firmy zostały znacznie zredukowane. Kilku członków zarządu wefoxa, w tym CFO grupy Jon Wismer, opuści firmę w najbliższych miesiącach. Prace nad nowym i węższym zespołem zarządzającym już się rozpoczęły.

– Restrukturyzacja wefoxa była głęboka, ale konieczna. Jestem wdzięczny Jonowi oraz zespołom lokalnym i globalnym za ich wysiłki, które pomagają usytuować wefoxa na solidniejszych podstawach finansowych, odpowiednich do jego przyszłych ambicji. Z silnym i zaangażowanym wsparciem inwestorów, z niecierpliwością czekamy na kolejną fazę – powiedział Mark Hartigan.

(AW, AM, źródło: wefox)