Ponad 600 mln zł aktywów zgromadzonych w PPK

0
666

Z danych zebranych przez serwis Analizy.pl wynika, że wartość aktywów funduszy zdefiniowanej daty działających w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) na koniec marca 2020 roku przekroczyła poziom 600 mln zł. Wzrost o 180 mln zł w porównaniu do wyniku z lutego był możliwy dzięki wpłatom nowych środków.

Serwis wskazuje, że tylko do Planów prowadzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych trafiło ok. 182 mln zł netto. Z kolei wynik z zarządzania uszczuplił wartość aktywów zgromadzonych w PPK prowadzonych przez TFI o ok. 26 mln zł. Eksperci Analiz.pl wskazują, że był to efekt marcowego wstrząsu na rynkach, spowodowanego pandemią koronawirusa. Większość funduszy zdefiniowanej daty poniosła straty, średnio od -1,9% w przypadku funduszy z grupy 2025 do -6,9% w przypadku funduszy z datą docelową w 2060 roku.

Liderem pod względem wielkości aktywów w zarządzaniu jest PKO TFI, które zwiększyło ich poziom o niemal 60 mln (+40% m/m), do poziomu 207,3 mln zł. Na podium uplasowały się też kolejno TFI PZU oraz Nationale-Nederlanden PTE, których aktywa wzrosły odpowiednio o 26 mln zł (+46% m/m), do 84 mln zł, oraz o 25 mln zł (+45% m/m), do 81,1 mln zł. Powyżej 20 mln zł aktywów na koniec I kwartału zgromadziły także: NN Investment Partners TFI  (54,6 mln zł, +48% m/m), Aviva Investors TFI (34,9 mln zł, +50% m/m) oraz AXA TFI (25,1 mln zł, +44% m/m).

Obecnie trwa druga tura wprowadzania PPK, która obejmuje firmy zatrudniające co najmniej 50 osób. Terminy na podpisanie odpowiednich umów zostały przesunięte do 27 października 2020 r. (termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK) i 10 listopada 2020 r. (termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK).

(AM, źródło: Analizy.pl)