Ponad 911 mld zł ubezpieczonych obrotów handlowych w 2023 roku

0
776

W ubiegłym roku wartość transakcji handlowych objętych ochroną ubezpieczeniową wzrosła o 10% w stosunku do 2022 roku i wyniosła 911 mld złotych. Polska Izba Ubezpieczeń zwraca uwagę, że ta kwota to niemal 29,3% wartości całej polskiej gospodarki w 2023 r. i jest o 38% większa niż budżet państwa.

Wartość odszkodowań wypłaconych w 2023 r. przez ubezpieczycieli należności wyniosła  384,5 mln zł, tj. o 75% więcej niż w 2022 r. PIU wyjaśnia, że wyższe wypłaty były konsekwencją pogarszającej się sytuacji płatniczej przedsiębiorstw w porównaniu do lat 2020–2022, kiedy funkcjonowały one w środowisku wysokiej podaży pieniądza. Polskie przedsiębiorstwa oraz zagraniczni odbiorcy polskich towarów i usług działają obecnie w środowisku wysokich stóp procentowych. Dodatkowo wzrost wartości szkód jest pochodną wzrostu wartości ubezpieczonych obrotów.

– Więcej ubezpieczonych obrotów wynika nie tylko z aktywności gospodarczej przedsiębiorstw czy inflacji, ale także z rosnącej roli kredytu kupieckiego w gospodarce w warunkach podwyższania kosztów krótkoterminowych kredytów bankowych – mówi Rafał Mańkowski, dyrektor ds. ubezpieczeń majątkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Podmioty gospodarcze coraz lepiej też zarządzają ryzykiem płatności. Rośnie zainteresowanie ubezpieczeniem należności, a firmy, które już z tej formy zabezpieczenia korzystają – rozszerzają swoją działalność.

– Zakłady ubezpieczeń dostarczają informacje gospodarcze, pomagają w zarządzaniu limitami kredytu kupieckiego dla poszczególnych odbiorców towarów i usług. Uczestniczą też w windykacji wypłat odszkodowań w razie braku płatności za fakturę. Dzięki temu firmy mogą zachować rentowność i rozwijać się, mimo słabszego popytu wewnętrznego oraz nienajlepszej koniunktury wśród głównych partnerów handlowych Polski – dodaje Rafał Mańkowski.

Dane o ubezpieczeniach należności w 2023 roku

Dane w mln zł2023
Ekspozycja krajowa (31 grudnia)172 544
Ekspozycja eksportowa (31 grudnia)113 591
Ekspozycja łączna (31 grudnia)286 135
Ubezpieczone obroty krajowe701 443
Ubezpieczone obroty eksportowe209 866
Ubezpieczone obroty łączne911 309
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto384,5

źródło: PIU

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl