Pośrednik na liście ostrzeżeń publicznych KNF

0
1799

24 czerwca na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wpisany został podmiot Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Marlena Krześniak z siedzibą w Zielonej Górze.

Zawiadomienie zostało skierowane przez UKNF do Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyki-Zachód we Wrocławiu. Dotyczyło ono podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (wykonywanie czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń, nie będąc do tego upoważnionym) oraz art. 90 ust. 1 tego samego aktu (używanie do oznaczenia własnej działalności gospodarczej określeń wskazujących na wykonywanie dystrybucji ubezpieczeń). Oba przestępstwa są zagrożone karą grzywną, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności odpowiednio do 2 lat i 1 roku.

(AM, źródło: KNF)