Powrót do prac nad przerwanymi projektami

0
501

W jednym z ubiegłorocznych powyborczych podsumowań znalazło się przypuszczenie, że nowy rząd i parlament zapewne powrócą do prac nad przynajmniej częścią projektów ustaw dotyczących materii ubezpieczeniowej. Jako najbardziej prawdopodobne regulacje do ponownego procedowania zostały wskazane nowelizacje ustaw o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Nieco ponad trzy miesiące później okazało się, że prognozy te były trafne.

Fundusz Pomocowy i wzmocnienie KNF ponownie na agendzie

Najistotniejszym wydarzeniem minionego tygodnia było wznowienie prac rządu nad projektami przepisów o Funduszu Pomocowym oraz instrumentami pozwalającymi Komisji Nadzoru Finansowego na szybką i skuteczną interwencję w zagranicznych zakładach ubezpieczeń działających na terenie naszego kraju. Oba akty były procedowane przez poprzedni gabinet, ale prace nad nimi zostały z różnych powodów przerwane.

Za granicą doceniają polskich menadżerów

Wśród pozostałych istotnych wydarzeń minionego tygodnia uwagę zwracała nominacja Michała Hucała na stanowisko prezesa zarządu węgierskiej i bułgarskiej spółki Nationale-Nederlanden. Kolejny w ostatnich miesiącach awans menadżera z polskiego rynku ubezpieczeń na eksponowane stanowisko za granicą świadczy o tym, że duże, globalne korporacje asekuracyjne coraz bardziej doceniają nasz sektor. Interesującym akcentem było też podsumowanie trzydziestu trzech miesięcy funkcjonowania programu Link4 Kasa Wraca. Z przedstawionych przez ubezpieczyciela informacji wynikało, że do końca ubiegłego roku w programie udział wzięło 46 tys. uczestników, którzy przejechali ponad 108 mln kilometrów i wypracowali ponad 2 mln zł premii za bezpieczną i przepisową jazdę.

KNF, legislacja, Nationale-Nederlanden, Link4

Cały artykuł ukazał się w „Gazecie Ubezpieczeniowej” nr 3 z datą wydawniczą 20 stycznia.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl