Pożegnanie Ewy Stachury-Kruszewskiej od TUW „TUW”

0
1638

Z głębokim bólem i poczuciem ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ewy Stachury-Kruszewskiej

Prezesa Zarządu

Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Odeszła od nas Osoba wielkiego formatu, która zapisała piękne karty historii wzajemności ubezpieczeniowej w Polsce.

Za swoje osiągnięcia na rzecz rozwoju ubezpieczeń odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi i uhonorowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń odznaką „Za zasługi dla Ubezpieczeń”.

Nasze Towarzystwo straciło wartościowego, doświadczonego i prężnie działającego lidera, a przede wszystkim szlachetnego, prawego i dobrego Człowieka, którego życzliwość na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

W imieniu całej TUW-owskiej społeczności wyrazy współczucia Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składają

Rada Nadzorcza, zarząd oraz pracownicy Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”