PPK rośnie najmocniej wśród funduszy

0
551

Po kilkudziesięcioprocentowych spadkach indeksów akcji w marcu w kolejnych trzech miesiącach giełdy zaczęły znowu rosnąć. Dzięki temu fundusze wypracowały dobre wyniki, co w połączeniu z wysokim bilansem sprzedaży sprawiło, że powoli odbudowują się aktywa netto całego polskiego rynku funduszy inwestycyjnych.

W czerwcu aktywa funduszy PFR TFI wyniosły już prawie 8,5 mld zł. To daje łączny wzrost wartości aktywów aż o 9,4 mld zł (3,9%), do 252,7 mld zł na koniec miesiąca.

Wśród głównych segmentów rynku największy wzrost pod względem wartościowym odnotowały fundusze dłużne (+2,3 mld zł, do 95,3 mld zł na koniec czerwca), w dużej mierze dzięki bardzo dobrej sprzedaży. Na drugim miejscu znalazły się fundusze akcyjne (+0,8 mld zł), które rozłożyły się mniej więcej po połowie pomiędzy fundusze akcji polskich i akcji zagranicznych. Dzięki wzrostom głównie na rynkach akcji, ale i dobrej sprzedaży, aktywa przyrosły również w funduszach mieszanych.

Fundusze zdefiniowanej daty w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK) to obecnie najprężniej rozwijająca się grupa pod względem procentowym. Co miesiąc są one zasilane stałymi wpłatami od pracodawców i pracowników. W czerwcu wartość środków w nich zgromadzonych wzrosła o 14%, do prawie 1,2 mld zł w samych TFI (uwzględniając PTE i TUnŻ to ponad 1,4 mld zł).

(KS, źródło: Analizy.pl)