PPK szczególnie ważne dla kobiet

0
1945

Na wysokość wypłacanych świadczeń emerytalnych mają wpływ trzy najważniejsze czynniki: wysokość zarobków, okres aktywności zawodowej oraz długość życia. Kobiety w tym równaniu wypadają zdecydowanie bardziej niekorzystnie niż mężczyźni.

Robert Zapotoczny

Obecne wynagrodzenia kobiet są o ok. 16% niższe niż mężczyzn, co się przekłada nie tylko na poziom życia, ale także, co za tym idzie, na różnicę w wysokości przyszłych emerytur. Świadczenia te będą niższe, a biorąc pod uwagę prognozy demograficzne, utrzymanie ich na obecnym, i tak już niskim poziomie będzie coraz trudniejsze. – W 1930 r. na jednego emeryta pracowało ponad 3 pracowników. Obecnie jest to już niecałe 1,5 osoby i trend malejący niestety się utrzymuje – tłumaczy Robert Zapotoczny, prezes spółki PFR Portal PPK.

Wysokość zarobków ma bezpośrednie przełożenie na wysokość otrzymywanej emerytury, a zatem dysproporcja w wysokości zarobków oznacza dysproporcję w wysokości przyszłych emerytur. Niestety pozostałe czynniki również wpłyną negatywnie na wysokość dochodu kobiet w okresie poprodukcyjnym.

Kolejnym czynnikiem jest okres aktywności zawodowej. Kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wielu 65 lat. To oznacza, że różnica w okresie składkowym statystycznie wynosi 5 lat, co również ma przełożenie na wysokość wypłacanych świadczeń.

Wraz ze zwiększającą się średnią długością życia, środki zgromadzone na emeryturę muszą wystarczyć na dłużej. Już dziś średnia długość życia kobiet jest o 7 lat dłuższa niż mężczyzn i wynosi w Polsce ok. 81 lat, podczas gdy mężczyźni statystycznie żyją do 74. roku życia. Oznacza to, że środki, którymi dysponują kobiety, i tak niższe ze względu na dysproporcję w dochodach i krótszy okres aktywności zawodowej, muszą wystarczyć na dłużej.

Pracownicze plany kapitałowe to rozwiązanie, które pomoże kobietom wyrównać poziom życia na emeryturze i osiągnąć wyższe dochody, a co za tym idzie, zwiększyć poczucie bezpieczeństwa finansowego. – Będąc na szkoleniach i konferencjach o PPK, zawsze tłumaczę paniom, które są obecne na sali, że PPK to rozwiązanie właśnie dla nich. Dzięki praktycznie nieodczuwalnemu na co dzień, acz systematycznemu oszczędzaniu w ramach PPK będą miały pewność, że ich przyszłość będzie zabezpieczona – mówi Zapotoczny.

Pracownicze plany kapitałowe są dobrowolnym programem długoterminowego oszczędzania. Program jest skierowany do ok. 11,5 mln pracujących Polaków, podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności, które są gromadzone na rachunku, to prywatne środki każdego uczestnika.