PPK zmierzają do 50% partycypacji

0
1197

Pierwszy ponowny autozapis, partycypacja przekraczająca 45%, blisko 22 mld zł zgromadzonych oszczędności – rok 2023 dla pracowniczych planów kapitałowych był z pewnością bardzo korzystny.

Partycypacja i autozapis

Początek roku stał pod znakiem tzw. ponownego autozapisu, który miał niebagatelne znaczenie dla upowszechnienia PPK. Taki autozapis odbywa się cyklicznie co cztery lata i dotyczy osób, które złożyły deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. 28 lutego 2023 r. wszystkie rezygnacje wygasły, a pracownicy, którzy nie chcieli oszczędzać w programie, musieli ponownie złożyć odpowiedni dokument.

Dla wielu z pracowników autozapis był jednak impulsem skłaniającym do oszczędzania. Między końcem lutego a początkiem maja liczba uczestników PPK wzrosła o prawie 721 tys., co przełożyło się na wzrost partycypacji o 8,37 pkt. proc., do 43,70%.

Poprzedni rok PPK zaczęły z liczbą nieco ponad 2,5 mln uczestników, 2,86 mln aktywnych rachunków oraz partycypacją na poziomie 34,6%. Wraz z jego końcem widoczny jest wzrost wszystkich tych parametrów. Liczba uczestników wzrosła do niemal 3,39 mln, tj. o prawie 870 tys. (+34,50% r/r), liczba aktywnych rachunków wzrosła do niemal 3,95 mln, tj. o ponad 1,08 mln (+37,85% r/r). Partycypacja w programie zwiększyła się do 45,6%, tj. o 10,96 pkt. proc. (+31,68% r/r).

Wartość aktywów netto

Spokojniejszy dla rynków finansowych rok – w porównaniu z latami poprzednimi – przełożył się na wyniki osiągane przez fundusze zdefiniowanej daty zarządzające środkami zgromadzonymi w programie. Uczestnicy PPK minione 12 miesięcy mogą uznać za bardzo udane. Średnia stopa zwrotu funduszy zdefiniowanej daty na 30 listopada 2023 r. wyniosła 21,06%, a mediana była nawet większa i wyniosła 21,62%.

Na rachunku uczestnika PPK zarabiającego 5300 zł, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r., w zależności od grupy FZD, znajduje się średnio od 11 634 zł do 13 234 zł, a więc od 124% zł do 155% więcej, niż on sam wpłacił do PPK.

Wyraźnie wyższa wartość wpłat w marcu wynika ze zaewidencjonowania dopłaty rocznej. Tym razem na konta ponad 1,7 mln uczestników PPK przekazana została rekordowa kwota w wysokości 410,3 mln zł.

Dobre wyniki funduszy zdefiniowanej daty oraz zwiększona wartość wpłat w wyniku przystąpienia dużej liczby nowych członków do programu przełożyła się na szybki wzrost WAN. Na koniec 2023 r. wyniósł on niemal 22 mld zł, co oznacza wzrost o 9,76 mld (+81,48% r/r).

Pięć lat PPK

W tym roku pracownicze plany kapitałowe będą obchodziły swoje pięciolecie. To także pięciolecie oficjalnego portalu programu – mojeppk.pl. W 2023 r. zanotował on ponad 4 mln użytkowników i ponad 13 mln odsłon strony. Mijający rok to także ponad 238 nowych aktualności oraz prawie 40 nowych lub zaktualizowanych poradników i materiałów do pobrania. Trenerzy PFR Portal PPK przeprowadzili 1569 bezpłatnych szkoleń z zakresu pracowniczych planów kapitałowych dla 67 710 osób.

Popularnością cieszył się także serwis MojePPK, w którym w ciągu niespełna dwóch lat funkcjonowania zarejestrowało się 567 tys. użytkowników, zaś liczba logowań przez ten okres wyniosła 2,3 mln. Również infolinia PPK nie narzekała na brak pracy. W 2023 r. odebrano ponad dwa razy więcej połączeń niż rok wcześniej, trzykrotnie wzrosła także liczba zapytań e-mailowych i poprzez czat. W zdecydowanej większości z tej formy komunikacji korzystali pracownicy.

To był bardzo dobry rok

– To był bardzo dobry rok dla pracowniczych planów kapitałowych, a przede wszystkim dla ich uczestników. Teraz, po czterech latach funkcjonowania PPK, wartość aktywów netto wynosi więcej, niż udało się zgromadzić w PPE w ciągu 25 lat. Imponują także zeszłoroczne wyniki funduszy, które wahały się od 14,32% w grupie FZD 2025 do 23,54% w grupie FZD 2050.

Dzięki organicznej pracy, zarówno naszej, jak i instytucji finansowych, prowadzących PPK bez ogromnych nakładów na kampanie reklamowe udaje się przekonać do programu coraz więcej pracowników. To bardzo cieszy i dobrze prognozuje na przyszłość. Podsumowując autozapis, zakładaliśmy w ciągu najbliższych dwóch lat osiągnięcie partycypacji na poziomie ok. 50%. Wszystko wskazuje na to, że ten cel uda się osiągnąć – powiedział Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.