Prawie 100 mln wypłat z UFG

0
613

W 2019 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił niemal 100 mln zł tytułem odszkodowań i świadczeń z wypadków oraz kolizji drogowych spowodowanych przez nieubezpieczonych kierowców i nieznanych sprawców szkód.

Ubiegły rok był dla Funduszu kolejnym etapem umacniania jego pozycji na rynku ubezpieczeniowym. Rosnącą popularnością cieszyła się ogólnopolska baza polis komunikacyjnych. Fundusz notuje corocznie blisko 50 proc. wzrost liczby właścicieli aut sprawdzających, czy w danym dniu dane auto posiada ważne ubezpieczenie OC, co oznacza, że Polacy coraz częściej korzystają z tych rozwiązań. O ile w 2017 r. takich zapytań do bazy było nieco ponad 5,5 mln, to w 2018 r. już ponad 7,2 mln, a w 2019 – aż ponad 10 mln.

UFG coraz skuteczniej wykrywa brak OC…

W ciągu całego ubiegłego roku Fundusz zidentyfikował ok. 127 tys. posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie posiadali ochrony ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC. Identyfikacja takiej liczby posiadaczy pojazdów mechanicznych bez obowiązkowej polisy OC możliwa była nie tylko dzięki sprawnej współpracy z Policją i Inspekcją Transportu Drogowego, ale przede wszystkim dzięki stałemu rozwijaniu przez Fundusz własnych zaawansowanych narzędzi kontroli. W 2019 roku niemal 80 proc. wszystkich wezwań komunikacyjnych zostało wystawionych przez UFG na podstawie ustaleń własnych.

… oraz innych przestępców ubezpieczeniowych

W 2019 r. UFG uruchomił również platformę do identyfikacji przestępczości ubezpieczeniowej. Zadaniem platformy jest wspomaganie wszystkich uczestników rynku ubezpieczeniowego w ujawnianiu oszustw i przeciwdziałaniu nim. Według różnych szacunków nawet co dziesiąte roszczenie o wypłatę odszkodowania może mieć charakter przestępczości ubezpieczeniowej.

Rosną wpływy Funduszu

Z przyjętego i opublikowanego przez UFG sprawozdania za 2019 rok wynika, że łączne przychody Funduszu wyniosły w ubiegłym roku ponad 569 mln złotych, tj. o blisko 23% więcej niż rok wcześniej. Ze składek firm oferujących obowiązkowe polisy OC (komunikacyjne i rolne) trafiło do Funduszu ponad 195 mln złotych. Pozostałe przychody w wysokości ponad 373 mln złotych pochodziły przede wszystkim z opłat karnych za brak polis OC oraz z regresów od nieubezpieczonych sprawców wypadków. Jednocześnie w 2019 r. UFG wypłacił ponad 94 mln złotych świadczeń z tytułu szkód spowodowanych przez nieubezpieczonych
i nieznanych sprawców wypadków drogowych, a także świadczeń z tytułu upadłości firm ubezpieczeniowych.

(KS, źródło: UFG)