Prawie 4 mld zł aktywów PPK przy niskim poziomie partycypacji

0
192

Na koniec marca aktywa netto funduszy zdefiniowanej daty w Pracowniczych Programach Kapitałowych wynosiły niemal 4 mld zł. Przedsiębiorstwa zawarły ponad 110 tys. umów o prowadzenie PPK, a poziom partycypacji w programie wyniósł około 24% – wynika z opracowań upublicznionych 26 kwietnia.

Według opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego opracowania zatytułowanego „Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku”, na dzień 31 marca w FZD znajdowało się 3942,54 mln zł. Trzy miesiące wcześniej kwota ta wynosiła 2818,11 mln zł.

Ponad trzy czwarte aktywów znalazło się w funduszach z PPK oferowanych przez pięć instytucji. Liderem niezmiennie pozostaje PKO TFI. Jego aktywa wielkości 1325,48 mln zł zapewniają mu 34% udziału w całym rynku. Na kolejnych miejscach znalazły się TFI PZU – 569,87 mln zł (14%), Nationale-Nederlanden PTE – 537,66 mln zł (14%), NN Investment Partners TFI – 313,12 mln zł (8%) oraz Aviva Investors Poland TFI – 240,19 mln zł (6%).

Natomiast w opublikowanym tego samego dnia raporcie „Poziom partycypacji w Pracowniczych Planach Kapitałowych po IV kohorcie wdrożenia” Instytut Emerytalny wskazał, że na podstawie danych dostępnych publicznie można szacować, że na dzień 10 kwietnia 2021 roku zawarto około 70 tys. umów o zarządzanie PPK w podmiotach zatrudniających ponad 20 osób oraz 40 tys. w jednostkach sektora finansów publicznych. Dodając do tego największych pracodawców, którzy tworzyli PPK w 2019 roku, IE oszacował łączną liczbę zawartych umów o zarządzanie PPK na około 114 tys. Przypomniał jednocześnie, że według stanu na koniec I kwartału 2021 roku umowę o zarządzanie PPK powinno zawrzeć już około 130 tys. pracodawców.

Natomiast na podstawie danych uzyskanych od pracodawców i instytucji finansowych Instytut oszacował liczbę uczestników PPK w I kwartale 2021 roku – już po zawarciu umów o zarządzanie oraz o prowadzenie przez podmioty zatrudniające od 20 osób oraz JSFP – na około 2,1 mln osób. Biorąc pod uwagę liczbę zatrudnionych uprawnionych do uczestnictwa w programie, szacowaną przez rząd na około 8,6 mln osób, aktualna partycypacja w PPK szacowana przez IE plasuje się na poziomie około 24%. Autorzy raportu wskazują, że to oznacza, iż partycypacja w systemie wśród firm zatrudniających od 20 do 249 osób, a także w jednostkach sektora finansów publicznych jest o kilkanaście punktów procentowych niższa niż ta, jaka miała miejsce w przypadku większych pracodawców. Instytut przypomina, że w tych spółkach liczba uczestników na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiła 1074 847 osób, co oznaczało partycypację na poziomie poniżej 40%.

(AM, źródło: KNF, Instytut Emerytalny)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here