„Prawo Asekuracyjne” w nowej formule wydawniczej

0
413

Z początkiem 2024 roku „Prawo Asekuracyjne” weszło w nowy etap swojego rozwoju. Zmiana formuły periodyku ma sprawić, że będzie on nowocześniejszy, łatwiej dostępny i bliższy praktyce ubezpieczeniowej.

Każdy numer „Prawa Asekuracyjnego” będzie teraz ukazywać się wyłącznie w formie elektronicznej, dostępnej bez ograniczeń i opłat dla każdego zainteresowanego. Czytelnik będzie miał również dostęp do archiwum obejmującego setki artykułów i glos najlepszych specjalistów prawa ubezpieczeń.

„Prawo Asekuracyjne” jest kwartalnikiem naukowym poświęconym prawnym i ekonomicznym aspektom ubezpieczeń gospodarczych oraz związanej z nimi problematyce prawa cywilnego, handlowego, finansowego i administracyjnego. Adresatami kwartalnika są wszystkie grupy zawodowo związane z ubezpieczeniami, a w szczególności: samodzielni pracownicy firm ubezpieczeniowych, brokerzy i agenci, obsługa prawna firm, kadra kierownicza i pracownicy instytucji finansowych, firm doradczych oraz podmiotów rynku ubezpieczeniowego, organów nadzoru i wymiaru sprawiedliwości, aktuariusze, pracownicy kancelarii adwokackich i radcowskich, kadra naukowa i słuchacze wyższych uczelni o kierunkach prawniczym i ekonomicznym, a także przedstawiciele innych zawodów prawniczych.

(AM, źródło: SPBUiR)