Prezes ERGO Hestii Liderem 30-lecia Polskich Ubezpieczeń

0
716

Piotr M. Śliwicki, prezes ERGO Hestii, otrzymał tytuł Lidera 30-lecia Polskich Ubezpieczeń podczas Insurance Forum, którego głównym patronem medialnym jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Jak podkreślają organizatorzy Insurance Forum, tytuł został nadany prezesowi ERGO Hestii za „bycie jedną z najważniejszych postaci polskiego sektora ubezpieczeń”.

„Piotr Śliwicki stworzył jedno z czołowych Towarzystw Ubezpieczeń w Polsce i od początku nim zarządza. Swoimi działaniami istotnie wpływa na kształt sektora finansowego oraz wyznacza kierunki rozwoju polskich ubezpieczeń” – wskazano. Wyróżnienie wręczył Artur Olech, przewodniczący Rady Programowej Insurance Forum.

Piotr M. Śliwicki jest prezesem ERGO Hestii od początku 30-letniej działalności firmy. Wprowadził ją na podium największych towarzystw ubezpieczeń w Polsce. ERGO Hestia jest jednocześnie najsilniejszym przedstawicielem międzynarodowej Grupy ERGO w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W 2017 r. Piotr M. Śliwicki wszedł w skład Komitetu Zarządzającego ERGO International, spółki koordynującej biznes ubezpieczeniowy Grupy ERGO na świecie. Jest przewodniczącym rad nadzorczych spółek Grupy ERGO na Litwie i w Estonii.

Za wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeń otrzymał Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Jest inicjatorem i współtwórcą Komisji Dobrych Praktyk Polskiej Izby Ubezpieczeń i przewodniczącym jej pierwszego składu w latach 2009–2014. Jako jedyny Polak w historii został zaproszony do elitarnego Komitetu Organizacyjnego najważniejszego światowego forum branży ubezpieczeniowo-reasekuracyjnej Rendez-Vous de Septembre w Monte Carlo. W 2019 r. wybrany CEO of the Year. Zdobył też tytuł Człowieka 30-lecia Polskich Ubezpieczeń przyznany mu w 2020 r. przez „Gazetę Ubezpieczeniową”.

(AM, źródło: ERGO Hestia)